تاجیکستان به آسیب دیدگان زلزله شدید سوریه کمک کرد

فوریه 21, 2023 08:47, 328 بازدید ها

اخبار مرتبط

Kumak-ba-Suriya

دوشنبه، 21.02.2023. /”خاور”/. به دستور بنیانگذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت، امامعلی رحمان، رئیس جمهور محترم جمهوری تاجیکستان کمک های بشردوستانه برای آسیب دیدگان زلزله شدید در جمهوری عربی سوریه ارسال شد.
کمک های بشردوستانه شامل مواد غذایی ضروری مانند آرد، روغن، شکر، برنج، ماکارونی و آب آشامیدنی است.
همزمان لباس و کفش زمستانی، پتو و بالش، تخت، چادر، پتو، ماسک حفاظتی و مواد ضدعفونی کننده در اختیار مردم آسیب دیده از بلای طبیعی سوریه قرار گرفت.
حجم کل کمک های بشردوستانه تاجیکستان به مردم آسیب دیده جمهوری عربی سوریه 50 تن است.
این کمک ها توسط آژانس دولتی منابع مادی وابسته به دولت تاجیکستان و کمیته وضع اضطراری و دفاع مدنی زیر نظر دولت تاجیکستان تهیه و با هواپیماهای ویژه به سوریه ارسال شد.

فوریه 21, 2023 08:47, 328 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش