در کنفرانس بین المللی در دوشنبه دستاوردهای اصلاح نژاد گوسفند مورد بحث قرار می گیرد

جولای 19, 2023 10:31, 1,097 بازدید ها

اخبار مرتبط

g-sfandi-zoti-isor-v

دوشنبه، 19.07.2023. /”خاور”/. در تاریخ 28 ژوئیه دومین کنفرانس بین المللی علمی و عملی بین المللی در موضوع “دستاوردهای اصلاح نژاد به منظور بهبود نژاد گوسفند نوع حصاری و نقش آن در ایجاد نژادها و گونه های جدید در شهر دوشنبه برگزار می شود.
همایش بین المللی با حضور دانشمندان و متخصصان داخلی و خارجی، مزارع پرورش دولتی و خصوصی و پرورش دهندگان گوسفند برگزار می شود.
این همایش 29 ژوئیه در ناحیه خواجه سنگخاک ناحیه ورزاب ادامه خواهد کرد.
در نمایشگاه گوسفندان نژاد حصاری به پرورش دهندگان برتر دیپلم و هدایا اعطا می شود.

جولای 19, 2023 10:31, 1,097 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش