میدان پرچم دولتی به ارتفاع 35 متر در ناحیه شغنان افتتاح شد

آگوست 18, 2023 09:52, 1,305 بازدید ها

اخبار مرتبط

avrcham-dar-SHugnon

دوشنبه، 18.08.2023. /”خاور”/. روز 17 اوت در چارچوب سفر کاری بنیانگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان به شهر و نواحی استان خودمختار کوهستان بدخشان، میدان پرچم دولتی در مرکز ناحیه شغنان افتتاح شد.
میدان پرچم دولتی در مساحتی به وسعت 2300 متر مربع گسترده شده است و وزارت انرژی و منابع آب جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی ناحیه شغنان مسئولیت تأمین مالی این پروژه را بر عهده داشتند.
میدان پرچم دولتی با هزینه یک میلیون و 200 هزار سامانی با دستور پیشوای ملت، امامعلی رحمان ساخته و مورد بهره برداری قرار گرفت.

Parchami-SHugnon

آگوست 18, 2023 09:52, 1,305 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش

Bobochon-Gafurov-1سمپوزیوم علمی بین المللی امروز در شهر دوشنبه به مناسبت یکصد و پانزدهمین سالگرد آکادمیک باباجان غفوروف برگزار می شود
Gulnora-Hasanzoda-1نماینده تاجیکستان در یکصد و چهاردهمین نشست شورای سازمان بین المللی مهاجرت شرکت کرد
Zaminlarzaدر تاجیکستان زمین لرزه رخ داد
Sel-dar-Panchدر ناحیه پنج، سیل به 6 ساختمان مسکونی و 74 قطعه زمین خسارت وارد کرد
Orhusنشست سالانه مراکز آرهوس امروز در دوشنبه برگزار شد
Rahim-Saidzodaتاجیکستان و بلاروس همکاری را در زمینه آموزش متخصصان واجد شرایط در زمینه آموزش تقویت می دهند
Vohuriii-AHDهمکاری بین آژانس خدمات دولتی تاجیکستان و بنیاد هانس سیدل در آسیای مرکزی تقویت می یابد
Agentii-omor-3هیئت تاجیکستان در کنفرانس سطح بالا در مورد تجدید سیستم آماری در لتونی شرکت دارد
Hajriddin-Usmonzoda-1نماینده تاجیکستان در سومین همایش مراکز فکری “چین – آسیای میانه” شرکت کرد
-Abdullozodaوزیر بهداشت و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان در چند نشست عالی سازمان ملل در مورد مسائل بهداشتی شرکت کرد
sul-در دوشنبه اقدام بین المللی “صلح برای همه” برگزار می شود
zaminlarzaامروز در تاجیکستان زمین لرزه رخ داد