شبکه های مخابراتی تاجیکستان به طور مستقیم با شبکه های مخابراتی چین متصل می شوند

نوامبر 17, 2023 08:21, 54 بازدید ها

اخبار مرتبط

kommunikatsiya

دوشنبه، 17.11.2023 /”خاور”/. در آینده نزدیک ارتباط مستقیم شبکه های مخابراتی جمهوری تاجیکستان با شبکه های مخابراتی جمهوری خلق چین متصل خواهد شد که برای تاجیکستان در زمینه ارتباطات از اهمیت بالایی برخوردار است.
این اقدام در قالب پروژه احداث شبکه اصلی حمل و نقل سریع السیر در مسیر “دوشنبه – کولاب – درواز – روشان – خاروغ – کلمه” اجرا می شود.
به منظور برقراری ارتباط مستقیم شبکه های مخابراتی جمهوری تاجیکستان با شبکه های مخابراتی جمهوری خلق چین در اسرع وقت، کارهای عملی در حال انجام است.
باید گفت که این اقدام منجر به ایجاد خطوط ارتباطی پرسرعت بین المللی فیبر نوری اضافی برای اتصال به شبکه های جهانی اینترنت خواهد شد. همچنین باعث افزایش اهمیت و ظرفیت ترانزیتی شبکه های مخابراتی جمهوری و رفع بن بست ارتباطی خواهد شد.

نوامبر 17, 2023 08:21, 54 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش