تاجیکستان و صندوق جهانی محیط زیست همکاری در زمینه حفظ محیط زیست را گسترش می دهند

فوریه 13, 2024 09:54, 59 بازدید ها

اخبار مرتبط

Bahodur-SHeralizoda-5

دوشنبه، 13.02.2024. /”خاور”/. در تاریخ 12 فوریه سال جاری، در حاشیه چهاردهمین اجلاس کنفرانس اعضای کنوانسیون حمایت از حیوانات وحشی مهاجر، ملاقات بهادر شیرعلی زاده، رئیس کمیته حفظ محیط زیست زیر نظر دولت تاجیکستان با کارلوس مانوئل رودریگز، مدیر صندوق جهانی محیط زیست برگزار شد و در جریان آن طرفین در مورد گسترش همکاری های مورد بحث در زمینه حفظ محیط زیست گفتگو کردند.
در این دیدار طرفین در خصوص موضوع تغییرات اقلیم، از بین رفتن تنوع زیستی، آلودگی محیط زیست و سایر موضوعات مهم این حوزه نظرات خود را بیان کردند.
طرفین توافق کردند که همکاری بین تاجیکستان و صندوق جهانی محیط زیست در زمینه تنوع زیستی، تغییرات اقلیم و حفظ محیط زیست را تقویت کنند.

فوریه 13, 2024 09:54, 59 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش