به کمیته وضع اضطراری و دفاع مدنی تاجیکستان تجهیزات ویژه برای عملیات نجات اضطراری تسلیم شد

فوریه 13, 2024 15:07, 54 بازدید ها

اخبار مرتبط

Rustam-Nazarzoda-1

دوشنبه، 13.02.2024. /”خاور”/. در تاریخ 12 فوریه، کمیته وضع اضطراری و دفاع مدنی زیر نظر دولت تاجیکستان شش واحد تجهیزات ویژه برای عملیات نجات اضطراری دریافت کرد.
تجهیزات ویژه در چارچوب پروژه مشترک کمیته وضع اضطراری و دفاع مدنی زیر نظر دولت تاجیکستان و بانک توسعه آسیایی در زمینه مدیریت بلایای طبیعی خریداری شد.
همچنین با برنامه سازمان امنیت و همکاری اروپا در جمهوری تاجیکستان خودروهای آبی برای واحدهای امداد و نجات در اختیار کمیته قرار گرفت.
تمام وسایل فنی برای از بین بردن به موقع عواقب بلایای طبیعی، نجات اضطراری و سایر کارهای فوری فراهم شده است.

فوریه 13, 2024 15:07, 54 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش