گسترش همکاری های تاجیکستان و سازمان ملل متحد در زمینه حفظ محیط زیست مورد بحث و بررسی قرار گرفت

مارس 1, 2024 14:31, 62 بازدید ها

اخبار مرتبط

Bahodur-SHeralizoda

دوشنبه، 01.03.2024. /”خاور”/. مسائل مربوط به همکاری دوجانبه بین کمیته حفظ محیط زیست زیر نظر دولت تاجیکستان و سازمان ملل متحد و ساختارهای نمایندگی آن در جمهوری تاجیکستان، به ویژه برنامه توسعه سازمان ملل متحد در دیدار بهادر شیرعلی زاده، رئیس کمیته حفظ محیط زیست زیر نظر دولت تاجیکستان با خانم ایوانا ژیوکوویچ، دستیار دبیر کل سازمان ملل متحد، مدیر دفتر منطقه ای برنامه توسعه سازمان ملل متحد در امور اروپا و کشورهای مشترک المنافع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
طرفین در مورد کلیه موضوعات دوجانبه و چند جانبه مطرح شده در زمینه حفظ محیط زیست به توافق رسیدند.

مارس 1, 2024 14:31, 62 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش