بین دانشگاه دولتی معلمین تاجیکستان و موسسه آموزشی دولتی ترمیز یادداشت تفاهم امضا شد

مارس 12, 2024 13:55, 482 بازدید ها

اخبار مرتبط

Ahliddin-Ibodullozoda

دوشنبه، 12.03.2024. /”خاور”/. یادداشت تفاهم بین دانشگاه دولتی معلمین به نام صدرالدین عینی تاجیکستان و موسسه آموزشی دولتی ترمیز جمهوری ازبکستان امضا شد.
این یادداشت تفاهم همکاری توسط اهل الدین عبادالله زاده ، رئیس دانشگاه دولتی معلمین به نام صدرالدین عینی تاجیکستان و عزیزبیک حسن اف، رئیس مؤسسه آموزشی دولتی ترمیز امضا شد.
این تفاهم نامه امکان همکاری بیشتر بر اساس مبادلات دانشگاهی، دوره های آموزشی، سازماندهی برنامه های آموزشی مشترک، دعوت اساتید به موسسه، برگزاری همایش ها و کنفرانس ها و همچنین انجام تحقیقات مشترک اساتید و معلمان دانشگاه و غیره را فراهم می کند.

مارس 12, 2024 13:55, 482 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش