هیئت وزارت آموزش و پرورش و علوم تاجیکستان به منظور تبادل تجربه به قزاقستان سفر کرد

مارس 12, 2024 14:29, 644 بازدید ها

اخبار مرتبط

Ziyodullo-Abdulzoda

دوشنبه، 12.03.2024. /”خاور”/. گروه کاری وزارت آموزش و پرورش و علوم جمهوری تاجیکستان و ساختارهای زیربط آن به ریاست زیادالله عبدالله زاده، معاون وزیر آموزش و پرورش به منظور تبادل تجربیات و آشنایی با وضعیت آموزش و پرورش به جمهوری قزاقستان سفر کرد.
در این سفر، دیدار هیئت تاجیکستان با معاون اول وزیر آموزش و پرورش جمهوری قزاقستان برگزار شد که در آن مسائل سیستم آموزش متوسطه عمومی، اصلاحات در زمینه آموزش، تبادل تجربیات و وضعیت آموزش و پرورش بررسی شد.

مارس 12, 2024 14:29, 644 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش