نشست شورای ملی توسعه به ریاست امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان برگزار شد

ژوئن 10, 2024 10:20, 67 بازدید ها

اخبار مرتبط

Ta-ti-rayosati-Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Emomal-Ra-mon-alasai-SHuroi-millii-rushd-barguzor-shud-1

دوشنبه، 10.06.2024. /”خاور”/. در تاریخ 10 ژوئن، نشست شورای ملی توسعه به ریاست بنیانگذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت، امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان، رئیس شورای ملی توسعه برگزار شد.
در این نشست اعضای شورای ملی توسعه، رهبران و نمایندگان سازمان های بین المللی و سایر شرکای توسعه، روسای وزارت ها و ادارات مربوطه کشور اشتراک داشتند.
هدف از برگزاری این رویداد، برداشت نتیجه اجرای استراتژی توسعه ملی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030، شناسایی اولویت های توسعه بیشتر و جلب توجه شرکای توسعه برای افزایش بودجه برای اجرای اهداف و اولویت های استراتژیک کشور است.
این نشست توسط امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان با سخنرانی مقدماتی آغاز شد.
رئیس جمهور کشورمان تاکید کردند که علیرغم شرایط کنونی جهانی و تاثیر مستقیم عوامل خارجی منفی بر اقتصاد ملی، سرعت متوسط رشد اقتصاد ملی در هشت سال گذشته 7.4 درصد بوده است و سازمان‌های مالی بین‌المللی تاجیکستان را بر اساس آن سرعت متوسط رشد اقتصادی سالانه به عنوان کشوری با اقتصاد به سرعت در حال توسعه ارزیابی کرده‌اند.
رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان اظهار داشتند که در این مدت تولید ناخالص داخلی 2.6 برابر و سرانه 2.3 برابر، درآمد پولی جمعیت 4.4 برابر، حقوق میانه بیش از 2 برابر، اندازه بازنشستگیی نهای 1.9 برابر و تعداد کارآفرینان 1.6 برابر افزایش یافت که به بهبود استانداردهای زندگی مردم کمک کرد.
در نتیجه اقدامات به موقع دولت کشور، سطح فقر از 31.3 درصد در سال 2015 به 21.2 درصد در سال 2023 کاهش یافت و بر اساس ارزیابی بانک جهانی، تاجیکستان در رده 10 کشور پیشرو جهان از نظر میزان کاهش فقر قرار گرفت.
در ادامه پیشوای ملت، امامعلی رحمان اظهار داشتند که تاجیکستان در اجرای اهداف توسعه پایدار به دستاوردهای چشمگیری دست یافته است و بر اساس ارزیابی های انجام شده 70 درصد از این اهداف و برخی از آنها بیش از 90 درصد محقق شده است.
سپس در نشست شورای ملی توسعه ذوقی‌ ذوقی زاده امین، وزیر توسعه اقتصادی و تجارت و دبیر اجرایی این شورا از اجرای استراتژی ملی توسعه جمهوری تاجیکستان تا سال 2030 گزارش داد.
همچنین در این دیدار، دکتر محمد الجاسر، رئیس بانک توسعه اسلامی، آرمیدا سالسیا علیشهبانا، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و دبیر اجرایی کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه، ساروژ کومار، مدیر آب جهانی در بانک جهانی، اوگنی ژوکوف، مدیر کل بانک توسعه آسیایی در امور منطقه آسیای مرکزی و غربی صحبت کردند و آمادگی شرکای توسعه را برای حمایت از اهداف، اولویت ها و ابتکارات سازنده دولت تاجیکستان اعلام کردند.

ژوئن 10, 2024 10:20, 67 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش