چشم انداز همکاری بین تاجیکستان و چین: کنفرانس بین المللی در این زمینه در دوشنبه برگزار می شود

ژوئن 21, 2024 08:42, 136 بازدید ها

اخبار مرتبط

bloknot-1-1-221x300

دوشنبه، 21.06.2024 /”خاور”/. در تاریخ 24 ژوئن، دوشنبه میزبان کنفرانس بین المللی “تاجیکستان و چین: وضعیت و چشم انداز مشارکت استراتژیک همه جانبه در عصر جدید” به ابتکار مرکز تحقیقات استراتژیک زیر نظر رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان خواهد بود.
هدف از برگزاری این کنفرانس ارزیابی وضعیت روابط دوجانبه و چندجانبه جمهوری تاجیکستان و جمهوری خلق چین، چشم انداز همکاری در زمینه های اقتصادی، تجاری، انرژی، حمل و نقل و راه ها و ابزارهای گسترش همه جانبه  مشارکت استراتژیک دو کشور است.
در این کنفرانس توسعه همکاری های سیاسی و اعتماد متقابل بین تاجیکستان و چین در دوران معاصر، وضعیت همکاری های دوجانبه و چشم انداز مشارکت استراتژیک جامع بین تاجیکستان و چین در مرحله جدید، وضعیت و چشم انداز همکاری بین تاجیکستان و چین در قالب های منطقه ای و بین المللی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
همچنین رونمایی کتاب های “تاجیکستان – چین: از دوستی تاریخی تا مشارکت راهبردی” و “تاجیکستان – چین: 30 سال همکاری پربار” در این همایش برنامه ریزی شده است.

ژوئن 21, 2024 08:42, 136 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش