شرکت امامعلی رحمان در نشست کمیته اجرائیه مرکزی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان

ژانویه 5, 2017 16:48, 448 بازدید ها
31969323382_3464b022f9_z

امروز در شهر دوشنبه تحت ریاست رئیس حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نشست کمیته اجرائیه مرکزی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان برگزار گردید.

در این نشست اعضای کمیته اجرائیه مرکزی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان، نمایندگان فراکسیون حزب در مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیسان شهر و نواحی، رهبران سازمان های ابتدای و جمعیتی حزبی و دیگر اعضای حزب شرکت کردند.

نشست را رئیس حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان محترم امامعلی رحمان افتتاح کرده، وابسته به مسئله روزنامه در مورد فعالیت حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در سال 2016 و وظایف جدید سازمانهای حزبی در سال 2017 با تحلیل های مشخص سخنرانی کرد.

امامعلی رحمان وابسته به وضع جهان معاصر، روند جهانی‌شوی و تاثیر آن اظهار نظر کرده، تاکید داشت که عملی شدن اهداف سازنده دولت تاجیکستان، اجرای نشاندادهای پیام نوبتی رئیس جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی، تطبیق برنامه‌های دولتی، تامین امنیت و ثبات سیاسی، حفظ استقلالیت، ارج‌‌گذاری به مقدسات وطن باید وظیفه مقدس هر نفر باشد.

رئیس حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان محترم امامعلی رحمان وابسته به عملی شدن ارزش‌‌های سیاسی و اهداف برنامه حزب، تحکیم استقلالیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در سال 2017 در نزد اعضای حزب وظایف مشخص گذاشت.

پس از بررسی مسئله روزنامه در مورد فعالیت حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در سال 2016 و وظایف سازمانهای ابتدای حزب در سال 2017 اعضای کمیته اجرائیه مرکزی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان قرار دخلدار قبول کردند.

ژانویه 5, 2017 16:48, 448 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش

1ملاقات پیشوای ملت امامعلی رحمان با فیلیپ بینیت معاون اول رئیس بانک اروپایی تجدید و توسعه
1پیام تبریکی آلکساندر فان در بلن رئیس جمهوری اتریش به امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان
2پیام تبریکی پیشوای ملت امامعلی رحمان به آلکساندر فان در بلن رئیس جمهوری اتریش
1مراسم نوروزی در باغ «وحدت» در ناحیه باباجان غفوراف
1اشتراک پیشوای ملت امامعلی رحمان در برنامه کنسرتی در کاخ فرهنگ سغدیان
2آغاز امور آبیاری در موضع سامغار شهرک سیحون ناحیه باباجان غفوراف
1آغاز کاشت پنبه در خواجگی به نام تورسونبای قوشت اف ناحیه باباجان غفوراف
1مشورت کاری پیشوای ملت امامعلی رحمان با رهبران و فعالان استان سغد
4شناسایی پیشوای ملت امامعلی رحمان با جریان تجدید در جمعیت سهامی گشوده آسایشگاه “زمرد”
3افتتاح باغ فرهنگی و تفریحی به نام سیف‌الدین اسفرگی
1مورد بهره‌برداری قرار دادن کارخانه «برکت اسفره» در شهر اسفره
1آغاز سفر کاری پیشوای ملت به شهر اسفره استان سغد

نظر سنجی

شما کدام يک از رسانه ها را بيشتر ترجيح می دهيد

نتایج

جای برای تبلیغ