پیشوای ملت: سال 2016 برای مردم شریف کشورمان سال تاریخی است

ژانویه 20, 2016 14:12, 805 بازدید ها

اخبار مرتبط

????????????????????????????????????

امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان گفت:سال 2016 برای مردم شریف کشورمان سال تاریخی، یعنی سال تجلیل 25 – مین سالگرد استقلال  دولتی تاجیکستان عزیزمان می‌باشد و اطمینان دارم که این سنه بزرگ و  تقدیرساز را ما همه یکجا با دستاورد‌های ارزنده استقبال می‌گیریم

امامعلی رحمان در پیام خود به مجلس عالی تاجیکستان تاکید کرد:” با درنظرداشت این از اعضای حکومت، همه راهبران و  مسئولان، خذمت‌چییان دولتی، کارمندان ساختار و  مقامات دولتی و كارخانه و مؤسسه‌ها، صرف نظر از شکل مالکیت و از هر یک فرد باننگ و  ناموس و وطن‌دوست کشور، از جمله شما  –  وکیلان محترم تقاضا می‌گردد که در چنین دوره تاریخی از هروقته بیش‌تر مسئولیت‌شناس باشید

پیشوای ملت ذکر نمود که  هر یک ما وظیفه‌داریم که با عملی‌سازی اقدام و تشبث‌های نیک و سازنده به خاطر باز هم تحکیم بخشیدن دستاورد‌های استقلالیت، تقویت اقتدار اقتصادی دولت، بهتر گرداندن سطح و  صفت زندگی مردم و ‌آبادی وطن عزیزمان با راه  زود‌تر رسیدن به هدف‌های استراتژی ملی امان قرض فرزندی و رسالت شهروندی خود را در نزد خلق و دولت تاجیکستان صادقانه  و  صاف‌دلانه اجرا نماییم

ژانویه 20, 2016 14:12, 805 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش