قزیل قلعه به قلعة سرخ تبدیل نام کرد

آوریل 1, 2016 08:12, 269 بازدید ها

اخبار مرتبط

بر اساس مصوبه مجلس نمایندگان خلق استان ختلان نام جماعت و چند روستا تبدیل نام کرد.

از جمله، نام جماعت دهات قزیل قلعة ناحیه خراسان به قلعه سرخ تبدیل شد. همزمان چند مدرسه متوسط برخی از شهر و نواحی نیز تبدیل نام کردند.

این مصوبه در اجلاس پنجم مجلس نمایندگان خلق استان ختلان تصویب شد.

آوریل 1, 2016 08:12, 269 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش