تصویب سه مقررات فنی توسط حکومت تاجیکستان

می 4, 2016 07:35, 243 بازدید ها

اخبار مرتبط

هفته ای که گذشت در نشست نوبتی حکومت جمهوری تاجیکستان سه مقررات فنی جمهوری تاجیکستان –مقررات فنی “امنیت محصولات غذای”، “امنیت لبنی و محصولات لبنیاتی” و “امنیت گوشت و محصولات گوشتی” تصویب شد.

هدف از تهیه و تصویب مقررات را جوره‌خان رحیم‌زاده، کارمند مسئول آژاننس «تاجیک استاندارت» شرح داده، از جمله تاکید کرد که این مققرات از سوی متخصصان آژانس مذکور در توافق با دیگر وزارت و اداره‌های ذی دخل کشور در سال 2015 تهیه گردیده، 29 آوریل توسط حکومت جمهوری تاجیکستان تصویب شدند.

وی گفت: این مقررات با هدف حفظ بازار استعمالی کشور،  از بین بردن موانع تکنیکی در تجارت بین‌المللی، تأمین امنیت بازار استعمالی جمهوری و رشد محصولات تولیداتی وطنی تصویب شده است.

می 4, 2016 07:35, 243 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش