ملاقات نخست وزیر تاجیکستان با تسیو چایویان

آوریل 25, 2016 18:37, 788 بازدید ها

اخبار مرتبط

قاهر رسولزاده، نخست وزیر جمهوری تاجیکستان با هیئت مدیریت جمعیت دارای مسئولیت محدود «کارخانه مشترک زرافشان» در راس تسیو چایویان، رئیس شورای ناظران جمعیت ملاقات کرد.

در جریان ملاقات مسائل اجرای شدن لایحه‌های همکاری دوجانبه تاجیکستان و جمهوری مردمی چین در مینه کارکرد معادن کوهی بحث و بررسی شد.

تأکید شد که سهم ‌محصولات تولیداتی کارخانه در حجم تولیدات صناعی کارخانه‌های معادن کوهی تاجیکستان در چهار ماه سال جاری میلادی 36.3 درصد را تشکیل می‌کند.

جانبها به طور مفصل در مورد بهبود اقتدار تولیداتی، فراهم آوردن شرایط سازگار برای کار تولیداتی، فراهم ساختن مجموع امکانات معاصر فعالیت کارمندان و تقویت تدابیر سرمایه‌گذاری تبادل افکار کردند.

آوریل 25, 2016 18:37, 788 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش