آغاز مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان

دسامبر 23, 2016 13:41, 562 بازدید ها
30978722214_c664a6ed29_z

صبح روز جمعه تحت ریاست بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، رئیس جمهوری تاجیکستان، رئیس حکومت کشور محترم امامعلی رحمان مجلس وسیع دولت تاجیکستان آغاز به کار کرد.

در مجلس دولت نشان‌دهنده‌های رشد اقتصادی و اجتماعی کشور در سال 2016 نتیجه‌گیری و وظایف اساسی برای سال 2017 تعیین خواهند شد.

در مجلس رهبران و اعضای دولت، دستگاه اجرائیه رئیس جمهوری تاجیکستان و واحدهای ساختاری آن، رهبران ساختارها و مقامات مرکزی دولتی، اداره‌های وابسته رئیس جمهوری و دولت، کارخانه و مؤسسه‌های دولتی، استانداران و رئیسان شهر و ناحیه‌ها، رهبران مؤسسه‌های عالی تعلیمی، مرکزهای تطبیق لایحه‌های سرمایه گذاری، بانک های دولتی و سهامی، روزنامه و مجله‌های رسمی و دیگر شخصان مسئول شرکت دارند. رئیس جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن افتتاح نشست کابینه دولت تاکید کرد که سال 2016 برای مردم تاجیک سال تاریخی و بابرار بوده، در مجموع با نتایج چشمرس جمع‌بست می‌شود.

در نشست دولت تاجیکستان گزارش قاهر رسولزاده، نخست وزیر در مورد نتایج رشد اقتصادی و اجتماعی در سال 2016 شنیده شد. طوری تأکید گردید، با وجود اثرات منفی عوامل بیرونی رشد باثبات اقتصادی کشور نگاه داشته شد و اجرای نشان‌دهنده‌های مکراقتصادی و اجتماعی تامین شدند.

مجموع محصولات ناخالص ملی بیش از 54 میلیارد سامانی و افزایش واقعی آن به 6.9 درصد برابر گردیده، صرف نظر از کاهش قرب پول ملی نسبت به اسعار خارجی نرخ در بازار استعمالی در سطح معتدل نگاه داشته شدند و سطح تورم 6 درصد را تشکیل داد.

تاکید شد که با پشتیبانی و هدایت های رئیس جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان سال 2016  52 درصد خراجات بودجه، 8.1 میلیارد سامانی به بهبود وضع زندگی و حفظ اجتماعی اهالی صرف شد.

جهت از بین بردن کمبودی های موجود و تحلیل و جمع‌بست واقعی عرصه ‌های اقتصادی و اجتماعی در سال 2016 به نخست وزیر کشور، معاون یکم و معاونان نخست وزیر دستور های مشخص داده شد.

در نشست گزارش نعمت‌الله حکمت الله زاده، وزیر رشد اقتصاد و تجارت، عبدالسلام قربانیان، وزیر دارای و نصرت‌الله دولتزاده، رئیس کمیته ‌مالیات شنیده شد. امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان از فعالیت مناطق آزاد اقتصادی، عدم اجرای نقشه درآمد بودجه دولتی و مالیات و دیگر مشکلات اظهار نگرانی کرده، برای اصلاح آن دستور داد.

در نشست همچنین عثمانعلی عثمانزاده، وزیر انرژی و ذخایر آب، میرزا اسماعیلزاده، رئیس شرکت سهامی “برق تاجیک” و خیر‌الله صفرزاده، مدیر نیروگاه “راغون” در باره وضع انرژی کشور، تدابیر مربوط به جلوگیری تلفات از معیار زیاد برق و جمع‌آوری مبلغ برق استفاده شده، امور ساختمان و تجدید نیروگاه های برق آبی گزارش دادند.

دسامبر 23, 2016 13:41, 562 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش

Emomali-Rahmon-dar-Konfronsi-ob-1رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان: سال 2024 سال قدردانی شایسته از منابع آبی خواهد بود
Kaha-Imnadzeکاخا ایمنادزه از دولت تاجیکستان به خاطر فراخواندن همه جهان به مسئله ذوب یخچال های طبیعی و حفاظت از منابع آبی تشکر کرد
Suhanronii-Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Peshvoi-millat-Emomal-Ra-mon-dar-marosimi-iftito-i-Konfronsi-seyumi-bajnalmilal-oid-ba-obتاجیکستان پیش نویس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره دهه علوم قطب شناسی یخ شناسی را پیشنهاد می کند
Sarvari-davlat-Emomal-Ra-mon-Kotibi-davlatii-Vatikan-Kardinal-Petro-Parolinro-ba-uzur-paziruftandامامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با کاردینال پترو پارولین، وزیر امور خارجه واتیکان دیدار و گفتگو کردند
Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Emomal-Ra-mon-Raisi-i-losi-78-umi-Ma-mai-Umumii-Sozmoni-Milali-Mutta-id-Dennis-Frensisro-ba-uzur-paziruftandامامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با دنیس فرانسیس، رئیس هفتاد و هشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد ملاقات کردند
Peshvoi-millat-Emomal-Ra-mon-Kotibi-i-roiyai-Komissiyai-i-tisod-va-i-timoii-SMM-baroi-Osiyo-va-U-yonusi-Orom-Armida-Salsiya-Alisha-banaro-ba-uzur-paziruftandملاقات پیشوای ملت، امامعلی رحمان با آرمیدا سالسیا علیشهبانا، دبیر اجرایی کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در امور آسیا و اقیانوس آرام
Sarvari-davlat-Emomal-Ra-mon-muovini-Dabiri-kulli-Sozmoni-Milali-Mutta-id-oid-ba-masala-oi-i-tisod-va-i-timo-Li-un-uaro-ba-uzur-paziruftandامامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با لی جونهوا، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور اقتصادی و اجتماعی دیدار و گفتگو کردند
Suhanronii-Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Peshvoi-millat-Emomal-Ra-mon-dar-marosimi-iftito-i-Konfronsi-seyumi-bajnalmilal-oid-ba-obرئیس جمهور جمهوری تاجیکستان: در 20 سال گذشته سهم حوادث اضطراری مربوط به آب از 80 به 90 درصد افزایش یافته است
Markazi-matboti-Kohi-Somon-9فرآیند آب دوشنبه. بیش از 300 خبرنگار داخلی و خارجی در پوشش خبری کار این کنفرانس شرکت دارند
Peshvoi-millat-Emomal-Ra-mon-uzvi-Prezidiumi-Bosniya-va-ersegovina-ZHelka-Sviyanovichro-ba-uzur-paziruftandپیشوای ملت، امامعلی رحمان با زلکا سویانوویچ، عضو هیئت رئیسه بوسنی و هرزگوین دیدار و گفتگو کردند
Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Emomal-Ra-mon-Prezidenti-Gur-i-Bonki-islomii-rushd-Mu-ammad-Sulajmon-Al-asserro-ba-uzur-paziruftandامامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با محمد سلیمان الجاسر، رئیس گروه بانک توسعه اسلامی دیدار و گفتگو کردند
Dennis-Frensis1فرآیند آب دوشنبه. دنیس فرانسیس کنفرانس آب دوشنبه را لحظه ای کلیدی برای تقویت تلاش ها و تعهدات برای مدیریت یکی از ارزشمندترین منابع طبیعی کره زمین خواند