رئیس جمهوری تاجیکستان از مسلح شوی سریع و ظهور زمینه های مرحله جدید «جنگ سرد» ابراز نگرانی کردند

دسامبر 22, 2017 16:12, 1,335 بازدید ها

اخبار مرتبط

????????????????????????????????????

پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان امروز در پیام سالانه خود بارلمان کشورمان اظهار داشتند که جمهوری تاجیکستان، با وجود تغییریابی وضعیت سیاسی و اقتصادی و امنیتی در جهان، در راه پیشرفت اقتصادی، رسیدن به اهداف  استراتژی و به این وسیله تأمین زندگی شایسته به مردم کشور، با گام های استوار پیش می‌رود.

سرور دولت با ابراز نگرانی از روند برتری جویی، مسلح­شوی سریع و ظهور زمینه های مرحله جدید «جنگ سرد» در جهان، گفتند که سال جاری بیش از صد کشور مورد حمله‌های غیرانسانی تروریستان و افراطی ها قرار گرفت که ادامه‌ این وضع می‌تواند باعث به عمیق گردیدن تهدید و خطرهای سیاسی و اقتصادی، امنیتی و بشری و فرهنگی در منطقه‌های گوناگون گردد.

پیشوای ملت افزودند: «در مرحله کنونی، کشور ما به هدف واکنش به تهدید و خطرهای جهانی تدابیر مؤثر می‌‌اندیشد».

رئیس جمهور کشورمان در ادامه ذکر کردند که در این روند برای جمهوری تاجیکستان همگرایی بیشتر با جامعه جهان و منطقه، سازمان های بین‌المللی و منطقه ای، همچنین به راه ماندن همکاری فراگیر مهم می‌باشد.

پیشوای ملت تاکید داشتند:« ما جانبدار نظام جهانی عادلانه، بدون جنگ و نزاع، گسترش همکاری و شریکی برابر و سودمند همه کشورهای جهان، تأمین امنیت جهانی و منطقه ای با راه  مکالمه سازنده و بر اساس آیین‌‌نامه سازمان ملل متحد می‌باشیم».

 

دسامبر 22, 2017 16:12, 1,335 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش