بیش از 3 هزار گردشگر خارجی از مجموعه فرهنگی و تاریخی «قلعه خجند» بازدید کردند

ژانویه 13, 2018 11:17, 595 بازدید ها

اخبار مرتبط

sajyohon (1)

سال 2017 از مجموعه فرهنگی و تاریخی قلعه خجند حدود 58 هزار 204 شهروندان و گردشگران دیدن نمودند.

به گزارش خاور به نقل از دفتر مطبوعات استانداری سغد، از این شمار  2053 نفر  گردشگران از خارج دور و 1198 نفر از کشورهای مستقل  می‌باشند.

منبع افزود:  رهبریت و کارمندان این مؤسسه  به منظور جذب بیشتر گردشگران در سال رشد گردشگری و هنرهای مردمی اقدامات لازم  اخذ خاهند کرد.

از جمله جهت معرفی بازیافت های نادر موزه این مجموعه  سال گذشته  هشت کنفرانس علمی و نمایش ها برگزار گردیدند.

ژانویه 13, 2018 11:17, 595 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش