کامران هدایتزاده در آزمون بین‌المللی سیاست‌شناسان در مسکو غالب گردید

اکتبر 26, 2018 10:31, 128 بازدید ها

اخبار مرتبط

Komron-Hidoyatzoda

متخصص پیشبر ریاست تحلیل و آینده‌نگری سیاست خارجی مرکز تدقیقات استراتژی نزد رئيس جمهوری تاجیکستان کامران هدایتزاده در آزمون بین‌المللی «مقالة بهترین سیاست‌شناس جوان – 2018» غالب گردید.

آزمون از جانب نشریة روسیه گی ” Russian political science” برگزار کرده شد، که یکجا با سیاست‌شناسان مسکو و دانشگاههای منطقوی روسیه همچنین نمایندگان مرکزهای علمی خارجی را متّحد می‌کند.

هیئت تحریریة مجلّه مقالة تحلیلی کارشناس جوان تاجیک را یکی از مواد نادر حساب کرد. آن در دایرة موضوع معیّن پیشنهادگردیده-«نفوذ روسیه و ختای در تشکّل ترتیبات جهانی در مثال آسیای مرکزی» نوشته شده بود. کار انجامدادة غالب را سرمحرر مجلّه ا. گاراخاو با دیپلم فخری قدردانی نمود. غیر از این، برای اشتراک فعالانه او عضو هیئت تحریریة جوانان ” Russian political science”و شورای کارشناسان-سیاست‌شناسان جوان گردید.

کامران هدایتزاده می‌گوید، انتظار نداشت، که مقالi تحلیلی نوشتة او یکی از بهترینها انتخاب می‌شود: «در آزمون از دانشگاههای بانفوذ بین‌المللی و مرکزهای تحلیلی دولتهای جهان، از جمله تاجیکستان، روسیه، سیربیه، اوکراینه، ایالات متحدة امریکا، عمّان، افغانستان بیش از 50 سیاست‌شناس اشتراک داشتند».

به قول متخصص، او در مقاله خود کوشش نموده است، که سبب و پیامدهای برخورد قدرتهای جهانی در سطح بین‌المللی را، که در آن آسیای مرکزی موقع مهم دارد، معیّن نماید.

اکتبر 26, 2018 10:31, 128 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش