روز 11 دسامبر روز ‌جهانی کوه ها

دسامبر 11, 2018 14:54, 87 بازدید ها

اخبار مرتبط

Sajyohon03

امروز، 11 دسامبر روز ‌جهانی کوه ها تجلیل می‌شود.

هدف از تجلیل این جذب توجه جامعه جهانی به نقش کوه ها در زندگی انسانها می‌باشد. مجمع کل سازمان ملل متحد با این هدف سال 2002 را سال بین‌المللی کوه اعلام کرده بود. از آن روز به بعد 11 دسامبر با مصوبه مخصوص سازمان ملل متحد روز ‌جهانی کوه ها اعلام گردید.

بر اساس اطلاع رسمی سازمان ملل متحد، تقریبا یک میلیارد نفر در مناطق کوهی زندگی می‌کنند.

تقریبا 22 درصد کروه زمین را کوه ها تشکیل می‌دهند. از جمله، 93 درصد جمهوری تاجیکستان را کوه ها تشکیل می‌دهند. بناب این تاجیکستان را “دومین سوئیس” در منطقه آسیای مرکزی می‌گویند.

بر اساس اطلاع رسمی، از پنج قله بلندترین جهان  3 عدد آن در حدود تاجیکستان موجود است.

کوه های پامیر تاجیکستان برای سومین بار است که پشد سر هم به رتبه بندی ” 100 مکان بهترین برای گردشگری جهان” شامل می‌شوند.

c7abf6f5e1b701d86e0641c56ed37dbf  af1739f7cd0d5eee0d932bfc05de648a

دسامبر 11, 2018 14:54, 87 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش