آغاز امور تجدید و نوسازی نیروگاه برق آبی “قیراق قم”

آگوست 23, 2019 09:01, 101 بازدید ها
48604420457_4443347ddf_z

23 اوت سفر کاری بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی-پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان به استان سغد در شهر گلستان ادامه‌ یافت.

محترم امامعلی رحمان در شهر گلستان نخست به تطبیق طرح “تجدید نیروگاه برق آبی “قیراق قم” آغاز رسمی بخشیده، با جریان تجدید 6 تروبین (واحد) این پروژه هیدروانرژی از نزدیک شناس شدند.

به رئیس جمهور کشورمان اطلاع دادند که تجدید اساسی نیروگاه برق آبی “قیراق قم”، ساختمان کمک کننده و هیدروانرژی آن مرحله به مرحله اجرا می‌شود.

نیروگاه برق آبی “قیراق قّم” در ساحل چپ مجرای رودخانه سیر واقع است.

امور ساخت و ساز این نیروگاه سال 1952 آغاز گردیده، تروبین اول آن با ظرفیت 21 مگاوات 15 دسامبر سال 1956 مورد بهره برداری قرار داده شده است. در مجموع نیروگاه شامل 6 تروبین بوده، از 20 نوامبر سال 1957 با طرفیت کامل 126 مگاوات فعالیت نموده است.

بنیاد این نیروگاه به آبیاری مرازع و افزایش مزارع ثمره‌بخش ذخایر هیدروانرژی آسیای مرکزی ابتدا گذاشته است.

فعلا در این پروژه مهم هیدروانرژی 110 نفر، از جمله 20 نفر زنان فعالیت داشته، شماره هیئت مهندسی-تکنیکی آن 41 نفر را تشکیل می‌دهد.

سرور دولت دستور دادند که برای تطبیق طرح و اجرای امور 80 درصد کارمندان خود نیروگاه برق آبی “قیراق قم” و ساکنان شهر گلستان جذب کرده شوند.

آب‌انبار نیروگاه “قیراق قم” به حساب پروژه موسمی-تنظیمشونده داخل می‌گردد. میزان کامل آب‌انبار 3.5 میلیارد مکعب را تشکیل داده، میزان مفید بودن آن به 2.6 میلیارد مکعب برابر است. مساحت آب‌انبار هنگام مملو شدن آب تا سطح بالای افقی 512 کیلومتر مربع را در بر می‌گیرد. امتداد سد خاکی و بتونی نیروگاه 1300 متر را تشکیل داده، فشار آب به انشائات هیدروانرژی به 24 متر برابر می‌باشد.

ظرفیت تولیداتی سالیانه نیروی برق در نیروگاه برق آبی “قیراق قم” به حساب میانه 600-650 میلیون کیلووات-ساعت را تشکیل می‌دهد و انشائات به سیستم انرژی توسط 5 خط انتقال برق 220-کیلوولت و 5 خط انتقال برق 110-کیلوولت متصل است.

ضمن معرفی طرح “تجدید نیروگاه برق آبی قیراق قم” اطلاع داده شد که نیروگاه دوام 63 سال فعالیت زیاده از 40 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید کرده است.

با سبب فعالیت بیش از نیم‌قرنه تجهیزات نیروگاه قدیمی شده و نیاز به نوسازی دارد.

با اجرای شدن طرح “تجدید نیروگاه برق آبی قیراق قم” که مهلت آن 57 ماه، یعنی تا سال 2023 تعیین شده است، تجدید تجهیزات اساسی و کمک کننده نیروگاه، دستگاه توزیع 110-کیلوولت نیروگاه و تعمیر و نوسازی پروژه هیدروانرژی آن عملی گردیده، ظرفیت هر یک تروبین نیروگاه از 21 مگاوات تقریبا الی 30 و در مجموع ظرفیت نیروگاه از 126 مگاوات الی  176 مگاوات افزایش داده می‌شود.

پس از تجدید کامل نیروگاه عمر آن باز صدساله‌ها بیشتر شده،  ظرفیت آن بیشتر می‌گردد.

در مجموع با اجرای شدن طرح ظرفیت نیروگاه برق آبی “قیراق قم” 50 مگاوات افزایش یافته، تولید سالیانه نیروی برق الی 38 درصد افزایش یافته، تامینات اهالی و عرصه‌های گوناگون اقتصادی استان سغد با نیروی برق به طور نظررس بلند و بهتر خواهد شد.

با توجه و تلاش های روزافزون پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در سمت نایل گردیدن به یکی از اهداف استراتژیک کشور، یعنی استقلالیت انرژی در چارچوب همکاری سودمند دوجانبه و چندجانبه حکومت جمهوری تاجیکستان با شریکان رشد مبلغ عمومی امور تجدید و نوسازی این پروژه هیدروانرژی 200 میلیون دلار آمریکای یا معالدل یک میلیارد و 900 میلیون سامانی را تشکیل می‌دهد.

امور تکنیکی-اقتصادی تجدید نیروگاه سال 2014 در چارچوب طرح با جذب سرمایه‌گذاری بلاعوض بانک اروپایی تجدید و توسعه از جانب شرکت مشورتچی موسوم به “IC Consulenten” اتریشی صورت گرفته است.

اثنای شناسای با طرح “تجدید نیروگاه برق آبی”قیراق قم” محترم امامعلی رحمان به مسئولین ذی دخل کشور برای کنترال اجرای باکیفیت امور دستور مشخص داده، به کنسارسیوم شرکت های ” General electric Hydro” فرانسه، “General electric renewable Switzerland” سوئیس و “Cobro Instalaciones Servicios S.A” اسپانیا جهت در سطح بلند و در مهلت مقررشده عملی نمودن اهداف مصلح تهای سودمند پیشنهاد کردند.

سرور دولت تاکید کردند که ضمن تطبیق طرح برای با کیفیت بالا انجام دادن امور اهمیت ویژه داده شود و نوسازی نیروگاه باید در مهلت های معین شده پایان یابد.

پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند که بعد انجام امور مهم در سمت رشد عرصه انرژی تا سال 2023 تاجیکستان به استقلالیت کامل انرژی خواهد رسید.

با نوسازی کامل نیروگاه تمام سیستم آن با تکنولوژی جدید و معاصر عرصه عوض کرده می‌شود و صفت خدمت بهتر خواهد گردید.

محترم امامعلی رحمان پس از شناسای با جریان تجدید و نوسازی نیروگاه تطبیق این طرح را در رشد اقتصاد کشور و وضع تامین نیروی برق، مخصوصا در استان سغد مفید ارزیابی کردند.

لازم به یادآوری است که وابسته به نقشه پیش‌بینیگردیده شرکت پودرتی در چارچوب طرح روند تحویل و وصل و نصب 6 توربین، تجهیزات برقی کمک کننده آنها، 6 توربین و سیستم مدیریت آن، عوض 6 غلقه آبی، تعمیر دو جرثقیل، عوض دستگاه توزیع ایلیگازی 110-کیلوولت، عوض 6 ترانسفارماتور قووگی 10، 5/110-کیلوولت، عوض 2 ترانسفارماتور با ظرفیت 125 مگاوات در طرف شدت 110/220-کیلوولت، تعمیر نقاط خرابگردیده سد بتونی، نوسازی اساسی دروازه درغات، تعمیر درغات آب‌پرتا، عوض تجهیزات نظارتی انشائات هیدروانرژی آب‌انبار و دیگر امور مهم و اولویت پروژه را به عهده دارد.

در چارچوب طرح شرکت وطنی جمعیت سهامی گشادة گتاجیک هیدروالکترومانتاژ” به عنوان زیرپیمانکار امور تجزیه، وصل و نصب تجهیزات اساسی و امور ساختمانی را اجرا می‌کند.

در سال های صاحب‌استقلالی با هدف تطبیق نقشه و برنامه‌های سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان در راه رسیدن به استقلالیت کامل انرژی و عملی کردن اهداف نیک و دوربینانه راهبر دولت در سمت تامین زندگی شایسته ساکنان کشور با دستور و هدایت های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان استفاده عاقلانه و صرفه‌کارانه ذخایر هیدروانرژی، ساختمان و تجدید نیروگاه های خرد و بزرگ برق آبی آغاز گردیده، خطوط بلندشدت انتقال نیروی برق و زیرایستگاه های برقی بنیاد کرده شده‌اند.

آغاز امور برقرارسازی و بنیاد نیروگاه برق آبی “راغون”، مورد بهره برداری قرار دادن توربین یکم نیروگاه برق آبی “راغون”، مورد بهره برداری قرار دادن خط بلندشدت انتقال نیروی برق 500 کیلووالت “دوشنبه-راغون”، مورد بهره برداری قرار دادن دستگاه های توزیع پوشیده ایلیگازی 500 کیلووالت 220-کیلووالت نیروگاه برق آبی “راغون”، مورد بهره برداری قرار گرفتن نیروگاه های برق آبی “سنگ‌توده-1″، “سنگ‌توده-2″، “پامیر-1″، نیروگاه برق آبی “تاجیکستان” در ارتفاع 3500 متر از سطح دریا در ناحیه کوهستانی مرغاب، مرکز توزیع برق و گرمی “دوشنبه-2″، زیرایستگاه های برقی 500-کیلووالت “دوشنبه” و “سغد”، خط انتقال برق 500-کیلووالت “جنوب-شمال”، دستگاه های توزیع پوشیده ایلیگازی 220 و 500-کیلووالت در نیروگاه برق آبی نارک، زیرایستگاه های برقی 220-کیلووالت “لاله‌زار”، “ختلان”، “عینی”، “شهرستان”، “شهرینو”، “گیرن-2″، خطوط انتقال برق 220-کیلووالت “لاله‌زار-ختلان”، “تاجیکستان-افغانستان”، “خجند-عینی”، “قیراق قم-سغد”، “عینی-رودکی” و آغاز تطبیق واقعی طرح کاسا-1000 از جمله دستاوردهای بزرگ تاجیکستان در راه رسیدن به استقلالیت کامل انرژی می‌باشند که تحت راهنمایی بی‌واسطه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان عملی گردیده‌اند.

با تطبیق طرح‌های مذکور در ده سال اخیر ظرفیت های تولیداتی سیستم انرژی کشور 1320 مگاوات بیشتر و بیش از 1300 کیلومتر خطوط انتقال برق بلندشدت 500، 220 و 110-کیلووالت مورد بهره‌برداری قرار داده شده‌اند.

تمامی این تدابیر سازنده بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی-پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان به خاطر رشد و پیشرفت عرصه‌های اقتصاد کشور، دستیابی به استقلالیت کامل انرژی و تامین زندگی شایسته خلق تاجیک روانه گردیده است که پیامدهایش در رشد و پیشرفت وطن عزیز نیک و بابرار دانسته می‌شوند.

در 10 سال اخیر با افتتاح شماره زیاد کارخانه‌های صنعتی در شهر و نواحی کشور همچنین شماره مهاجران جویای کار 50 درصد کاهش یافت.

اگر قبلا در فدراسیون روسیه و دیگر کشورهای خارجی بیش از 1 میلیون مهاجر جویای کار تاجیک ثبت نام شده باشد، امروز آن به 520 هزار نفر رسیده است.

این در حالی است که تنها در چارچوب سفر کاری امروزه پیشوای ملت در شهرهای خجند، گلستان و ناحیه جبار رسولف استان سغد 7 کارخانه جدید صنعتی افتتاح می‌گردند که در سمت تطبیق هدف چارم استراتژی-صنعتی کردن کشور و تاسیس صدها اشتغال گام مهم و پایدار به شمار می‌روند.

آگوست 23, 2019 09:01, 101 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش

IMG_1891امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با ولادیمیر کولوکولتسف، وزیر امور امور داخلی فدراسیون روسیه دیدار و گفتگو کردند
Emomali-Rahmon-va-Sadir-ZHaparov-barkiyai-tabrikiتبادل پیام تبریک امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان و سدیر ژاپاروف، رئیس جمهور جمهوری قرقیزستان
photo_2024-05-24_21-24-10امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با یو دونگ سو، نماینده مجلس ملی جمهوری کره دیدار و گفتگو کردند
Peshvoi-millat-Emomal-Ra-mon-ba-no-iyai-Dan-arai-viloyati-Hatlon-tashrif-ovardandپیشوای ملت، امامعلی رحمان به ناحیه دنغره استان ختلان سفر کردند
Anchomi-safari-davlatii-Prezidenti-CHumhurii-Tochikiston-Peshvoi-millat-Emomali-Rahmon-dar-Ozarbojchonسفر دولتی امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان به جمهوری آذربایجان پایان یافت
Iz-oroti-matbuotii-Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Emomal-Ra-mon-az-r-i-nati-a-oi-guftushunid-o-bo-Prezidenti-um-urii-Ozarboj-on-Il-om-Alievبیانیه مطبوعاتی امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان درباره نتایج مذاکرات با الهام علی اف، رئیس جمهور جمهوری آذربایجان
Marosimi-imzoi-sanad-oi-navi-amkorii-To-ikistonu-Ozarboj-onمراسم امضای اسناد همکاری جدید بین تاجیکستان و آذربایجان
Mulo-otu-muzokiroti-sat-i-olii-To-ikiston-va-Ozarboj-onملاقات و مذاکرات سطح عالی بین تاجیکستان و آذربایجان
Marosimi-isti-boli-rasmii-Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Emomal-Ra-mon-dar-um-urii-Ozarboj-onمراسم استقبال رسمی از امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در جمهوری آذربایجان
IMG_1771پیشوای ملت، امامعلی رحمان در پایه قبر حیدر علی اف، پیشوای ملی جمهوری آذربایجان و آتش ابد شهدای آذربایجان تاج گل گذاشتند
IMG_1770آغاز سفر دولتی امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان به جمهوری آذربایجان
vizit-1-Emomali-Rahmon-vizit-safarسفر دولتی امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان به جمهوری آذربایجان