جلسه روسای مقامات گردشگری کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه برگزار شد

جولای 15, 2021 14:00, 117 بازدید ها

اخبار مرتبط

Sajyohi-SHSH

دوشنبه، 15.07.2021 /”خاور”/. امروز در دوشنبه جلسه سران مقامات گردشگری کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برگزار شد.

هدف از این نشست گسترش همکاری بین کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و توسعه گردشگری و ارائه فرصت های گردشگری است.

در این نشست، سران مقامات گردشگری سازمان همکاری شانگهای در مورد موضوعات مربوط به تقویت همکاری در بخش گردشگری، پیش نویس برنامه اقدام مشترک برای اجرای برنامه همکاری گردشگری سازمان همکاری شانگهای برای 2022-2023، موارد توان بخشی و توسعه بیشتر گردشگری در شرایط همگیر کووید-19 مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان جلسه، شرکت کنندگان و کارشناسان در مورد توسعه بیشتر گردشگری در کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، موضوعات مربوط به توسعه روابط اقتصادی بین کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و پیشنهاد فرصت های گردشگری تاجیکستان بحث و تبادل نظر کردند.

جولای 15, 2021 14:00, 117 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش