درخواست مدافع حقوق بشر تاجیکستان به همه مدافعان حقوق بشر در جهان: برای جلوگیری از نقض حقوق و آزادی های بشر در افغانستان بی طرف نباشید

سپتامبر 13, 2021 14:25, 220 بازدید ها

اخبار مرتبط

tagnnk75

دوشنبه، 13.09.2021 /”خاور”/. به گزارش رسانه های جهان، حقوق و آزادی های بشر در افغانستان در حال حاضر در وضعیت بسیار متشنجی قرار دارد. با وجود این واقعیت که حفاظت از حقوق و آزادی های بشر در زمان درگیری های مسلحانه با استانداردهای بین المللی حقوق بشر تضمین شده است، استفاده طالبان از سلاح های ممنوعه نقض قوانین بین المللی حقوق بشر روز به روز در حال افزایش است.
در رابطه به این، امید بابازاده، مدافع حقوق بشر در تاجیکستان به مدافعان حقوق بشر کشورهای خارجی برای جلوگیری به موقع از نقض حقوق بشر و آزادی ها در افغانستان درخواست ارسال کرد که در آن، از جمله آمده است:
حوادث اخیر در جمهوری اسلامی افغانستان موجب نگرانی جامعه بین المللی شده است.
چنین حملاتی به غیرنظامیان و استفاده از سلاح های غیر انتخابی نه تنها حق اساسی انسان برای زندگی را نقض می کند، بلکه مفاد کنوانسیون های 1949 ژنو و پروتکل های اضافی 1977 را که اساس حقوق بین الملل بشردوستانه را تشکیل می دهند، نقض می کند.
متأسفانه، نهادهای مربوطه سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری سکوت کرده و به احیای حقوق و آزادی های بشر، از جمله کودکان، معلولان، زنان و دختران و سایر گروه های آسیب پذیر جامعه پاسخ نمی دهند. نقض جدی و گسترده حقوق و آزادی های بشر و تلفات غیرنظامیان در این کشور جنگ زده رو به افزایش است و تبعیض علیه مردم و ملل غیر پشتون در حال افزایش است.
در عین حال، وضعیت بد پناهجویان افغان به یک موضوع مهمی تبدیل شده است. متأسفانه نتایج این وضعیت نشان می دهد که بخش بزرگی از مردم غیرنظامی جمهوری اسلامی افغانستان به دلیل تهدیدی برای جان و سلامتی خود هنگام عبور از مرز دیگر کشورها به منظور اخذ پناهندگی با مشکلات زیادی روبرو هستند.
در همین راستا، مدافع حقوق بشر در جمهوری تاجیکستان از کلیه نهادهای ملی حقوق بشر درخواست می کند و خواستار همکاری با دولت های خویش و نهادهای دولتی مربوطه برای جلوگیری از نقض حقوق و آزادی های بشر و احیای آنها در افغانستان شده و تاکید کرده است که در حل این مسئله بی طرف نباشید.

سپتامبر 13, 2021 14:25, 220 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش

51507829052_8e844fed89سخنرانی امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مباحثات عمومی هفتاد و ششمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد
Lider-natsii-Emomali-Rahmon-2امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان امروز در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی می کنند
Saidmukaramسعیدمکرم عبدالقادرزاده: طالبان به نام اسلام به اعمال کثیف دست زده، می خواهند این دین مقدس را خدشه دار کنند
Dzhamoliddin-Abdullozodaوزیر بهداشت و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان: پیروزی بر کرونا در تاجیکستان امکان پذیر است
vaktsinatsiya-3کووید -19. بیش از 1 میلیون و 891 هزار نفر در تاجیکستان واکسینه شده اند
COVID-19-3کووید-19. 54 مورد جدید COVID-19 در تاجیکستان ثبت شد
Vaksinatsiyaکووید -19. بیش از 1.5 میلیون نفر در تاجیکستان واکسینه شده اند
COVID-19_-1کووید-19. 69 مورد جدید COVID-19 در تاجیکستان ثبت شد
Vaksinai-koronavaki-CHINکووید -19. امروز 2 میلیون دوز واکسن CoronaVas  و سرنگ از چین به تاجیکستان وارد شد
Peshvoi-millat-Emomal-Ra-monپیشوای ملت امامعلی رحمان: تاجیکستان هرگز از نیروهای مسلح خود علیه کشورهای همسایه استفاده نخواهد کرد
COVID-19-8کووید-19. 63 مورد جدید COVID-19 در تاجیکستان ثبت شد
sel-dar-Panchakentسیل شدید در شهر پنجکنت تلفات جانی به بار آورد