بهادر شیرعلیزاده و دیوید موران در مورد گسترش همکاری های دوجانبه در روند ایجاد صندوق بین المللی یخچال گفت و گو کردند

نوامبر 12, 2021 10:22, 149 بازدید ها

اخبار مرتبط

i0avjoc17jerjzmoezyd58tl8rackbss

دوشنبه، 12.11.2021 /”خاور”/. بهادر شیرعلیزاده، رئیس کمیته حفظ محیط زیست وابسته دولت تاجیکستان در چارچوب بیست و ششمین کنفرانس طرف ها در مورد تغییرات اقلیمی در گلاسکو، بریتانیا با دیوید موران، سفیر منطقه ای بیست و ششمین کنفرانس در اروپا،ترکیه و ایران، آسیای مرکزی در غرفه آسیای میانه دیدار و گفتگو کرد.
بهادر شیرعلیزاده به دیوید موران از ابتکار امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان برای اعلام سال 2025 به عنوان سال حفاظت از یخچال های طبیعی اطلاع داد و گسترش همکاری های دوجانبه در روند تاسیس صندوق بین المللی یخچال های طبیعی را بیان کرد. رئیس کمیته حفظ محیط زیست همچنین پیشنهاد ایجاد همکاری برای اجرای نقشه راه مشارکت ملی جمهوری تاجیکستان با استفاده از صندوق ویژه اعلام شده از سوی بریتانیا را داد.
دیوید موران از دعوت طرف تاجیکستان برای بازدید از غرفه آسیای میانه تشکر کرد و برای گسترش همکاری های دوجانبه در روند سازگاری با تغییرات اقلیمی و دسترسی به بودجه ویژه ابراز آمادگی کرد.

نوامبر 12, 2021 10:22, 149 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش