نخست وزیر جمهوری تاجیکستان به شهر خاروغ سفر کرد

فوریه 20, 2023 14:28, 334 بازدید ها

اخبار مرتبط

Sarvaziri-um-urii-To-ikiston-o-ir-Rasulzoda

دوشنبه، 20.02.2023 /”خاور”/. در تاریخ 20 فوریه، قاهر رسول زاده، نخست وزیر جمهوری تاجیکستان، با دستور بنیانگذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت، امامعلی رحمان، رئیس جمهور محترم جمهوری تاجیکستان به شهر خاروغ سفر کرد.
در این سفر قاهر رسول زاده، نخست وزیر کشورمان را روسای وزارتخانه و ادارات ذیربط کشور و سایر مقامات همراهی می کنند.
هیئت دولت با روند رفع عواقب بلایای طبیعی در شهر خاروغ و وضعیت سلامت مصدومان در بیمارستان ها آشنا شد و با آسیب دیدگان این بلای طبیعی دیدار کرد.
هدف از این سفر تسلیم کمک امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان به آسیب دیدگان بلای طبیعی، دیدار با آنان، آشنایی با ساخت و سازهای مهم اقتصادی و اجتماعی در شهر خاروغ، مسائل مربوط به توسعه اقتصادی و اجتماعی استان بدخشان و سایر موارد مهم است.

فوریه 20, 2023 14:28, 334 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش