سخنرانیی پیشوای ملت در مراسم مورد بهره برداری قرار دادن کارخانه تولید سیمان در ناحیه باباجان غفوراف

مارس 23, 2016 12:35, 314 بازدید ها
25880887082_3332891619_z-1

حاضرین ارجمند!

سال دوم است که سفر کاری و ملاقات راهبر دولت با ساکنان زحمتدوست استان سغد در جریان طنطنه‌های جشن ملی امان – نوروز اتفاق می افتد و امروز در زادگاه فرزند فرزانه ملت، قهرمان تاجیکستان – باباجان غفوراف ادامه‌ می‌یابد.

به مناسبت قدم مبارک نوروز عجم همه شما ساکنان صاحب‌احترام ناحیه باباجان غفوراف را تبریک نموده، به یکایک شما ‌صحتی و خوشبختی و برار کار آرزو می‌نمایم.

جشن نوروز یکی از آیین های مردمی و میراث ارزشمند گذشتگان فرهنگ‌پرور و تمدنساز ما به شمار رفته، از فرارسی فصل زیبای بهار و آغاز برکت سال مژده می‌دهد.

طبق عنعنه دیرین، با فرارسی فصل بهار در تمام قلمرو مملکت معرکه آبادانی و کارهای کشاورزی وسعت تازه می‌گیرد که از برکت این امر خیر وطن صاحب‌استقلالمان سال از سال آباد و زیبا می شود.

به حکم عنعنه‌ درآمده است که در ایام جشن نوروز مردم کشور در برابر آغاز امور کشاورزی و نظافت کاشانه و محل زیست به فعالیت کارگاه و انشائات جدید همچون ارمغان جشنی حسن آغاز می‌بخشند. امروز در ناحیه باباجان غفوراف کارخانه بزرگ تولید سیمان استان موسوم به “خوکسین غیور سغدسیمان” به فعالیت آغاز نمود که عامل مساعد به عملیاتی شدن اهداف اقتصادی مملکت و توسعه روند نیک سازندگی در کشورمان می‌باشد.

قابل ذکر است که نقش این کارگاه بزرگ تولیداتی در رشد عرصه صنعتی کشور، افزون گردیدن اقتدار تولیداتی مملکت و بهبود حیات اجتماعی ساکنان نهایت پرارزش بوده، یکی از کارخانه‌های مقتدر تولیداتی مصالح ساختمانی کشور برای انشائات گوناگون، از جمله بنیاد بناهای مسکونی و صادرات محصولات صنعتی به خارج کشور خواهد شد.

از فرصت استفاده نموده، به صاحبکاران و سرمایه‌گذاران، متخصصان و بنیادکاران انشائات مذکور، یعنی کارخانه مشترک تاجیکستان و چین برای در مهلت خیلی کوتاه (همگی چارده ماه) و با کیفیت بالا انجام دادن کارهای ساختمانی و به طلبات زمان معاصر مطابق گردانیدن آن اظهار سپاس می‌نمایم.

اقتدار تولیداتی کارخانه در یک سال 1 میلیون تن سیمان بوده، کارهای ساختمان و آبادانی آن با ابتکار صاحبکاران وطنی و جلب سرمایه مستقیم خارجی با صرف بیش از یک میلیارد سامانی به انجام رسانیده شده است.

کارخانه در یک شبانه‌روز 3300 تن سیمان خوش‌صفت تولید نموده، در آن برای بیش از 1300 نفر جای های نو کاری دائمی فراهم شده است که حقوق میانه کارمندان 1500 سامانی را تشکیل می‌دهد.

در نتیجه زحمات صاف‌دلانه متخصصان ورزیده، اینچنین با هدف تامین معتدل فعالیت کارخانه تولید سیمان نیروگاه برق حرارتی با اقتدار 25 مگاوات در یک ساعت بنیاد کرده شده است که یک قسم نیروی برق تولیدکرده آن، یعنی نیروی برق زیادتی توسط شرکت “برق تاجیک” برای اهالی استان صرف کرده می‌شود.

واقعا تشبث بنیاد اقتدارهای تولیداتی نیروی برق برای احتیاجات خودی باعث دستگیری بوده، این عمل به کارخانه‌های تولیداتی فائدة زیاد می‌آرد.

مردم زحمتدوست تاجیک با کار و اقدامات نیکبینانه‌اش قادر است که با وجود وضع نامساعد جهان امروزه از عهده اعمار انشائات و کارخانه‌های میانه و عظیم سربلندانه برآید.

زیرا بنیادگری و آبادکاری رسالت تاریخی مردم ما بوده، مثال روشن آن در زمان بحران شدید مالی بنیاد چنین کارخانه عظیم صنعتی است که نتیجه زحمت فداکارانه فرزندان باننگ و ناموس و همکاری های سازنده با صاحبکاران و سرمایه‌گذاران می‌باشد.

باید گفت که حالا در مملکت بیش از 10 کارخانه تولید سیمان فعالیت داشته، اقتدار عمومی آنها تقریبا 3 میلیون تن را تشکیل می‌دهد و از نصف زیاد سیمان در کشور تولیدشونده به شرکت “خوکسین غیورسیمان” راست می‌آید.

تنها در دوام سال های آخر در استان سغد 4 کارخانه تولید سیمان به فعالیت شروع نموده، دسترسی شرکت های ساختمانی و ساکنان استان به این نوع محصولات با قیمت دسترس تأمین گردیده، همزمان واردات سیمان از خارج کشور کاهش یافته است.

بنیاد کارخانه مذکور امکان می‌دهد که استان سغد در برابر تامین احتیاجات داخلی به سیمان، بخصوص در بنیاد انشائات گوناگون، خانه‌های مسکونی و بناهای مأموری شهرک نوبنیاد سیحون، اینچنین به صادرات آن شروع نماید.

یعنی کارخانه به رشد ساختمان که بدون آن دولت رشد کرده نمی‌تواند و افزایش صادرات محصولات تکان جدی می‌بخشد.

دولت و حکومت کشور با دستگیری و سهم بی‌واسطة صاحبکاران وطنی با استفاده از تمام امکانات موجوده در آینده نیز جهت بنیاد انشائات و کارخانه‌های صنعتی، بناهای مسکونی، مدارس و کودکستانها، مؤسسات بهداشتی، مراکز تجاری و فرهنگی و فراغتی از تمام ذخیره و امکانات موجوده ثمربخش استفاده نموده، روند اعمار کارخانه و انشائات، راه و پول ها و دیگر انشائات مهم را در آینده نیز ادامه‌ می‌دهد. حاضرین ارجمند!

خاطررسان کردن بمورد است که در نتیجه فعالیت بامرام کارخانه تولید سیمان نفوذ صنعتی ناحیه باباجان غفوراف در مقیاس استان افزون گردیده، در سال های نزدیک با بنیاد انشائات و کارخانه‌های نو معاصر به منطقه صنعتی و کشاورزی تبدیل می‌شود.

برای عملیاتی شدن چنین هدف سازنده در ناحیه تمام شرایط ضروری موجود می‌باشد.

حالا پیشروی ها در عرصه صنایع ناحیه نهایت نظررسند. مثلا، اگر سال 2015 در ناحیه باباجان غفوراف به مبلغ عمومی 322 میلیون سامانی محصولات صنعتی تولید شده باشد، سال جاری همراه با حجم تولیدات کارخانه “خوکسین غیور سغدسیمان” این رقم به 910 میلیون سامانی برابر می‌گردد، یعنی سه برابر افزایش می‌یابد و ناحیه از روی نشان‌دهنده تشکل‌یابی حجم محصولات صنعتی در بین شهر و ناحیه‌های استان سغد جایی اول را کسب می‌نماید.

بر علاوه این، با اشتغال تامین شدن 1000 نفر متخصصان و کارمندان محلی سطح زندگی 1000 خانواده  (تقریبا 7000 نفر) بهتر می‌گردد.

همزمان با این، خاطرنشان می‌سازم که فعالیت کارخانه مذکور برای رشد منبعدة عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و دیگر زیر‌ساختار ناحیه نیز تکان جدی می‌بخشد.

در برابر این، خاطرنشان می‌سازم که راهبریت کارخانه تولید سیمان با نظرداشت چاره‌های حفظ محیط زیست و نگاهداری توازن اکولوژی منطقه دایر به وسعت کارهای آبادانی، بهبود شرایط زیست تدابیر ضروری اندیشند.

حاضرین گرامی!

با نظرداشت زیاد بودن مزارع کشت، باغ و تاکزارها و استفادة ثمره‌بخش تکنیک و تکنولوژیهای معاصر و کودهای معدنی و موقع مساعد جایگیرشوی ناحیه باباجان غفوراف چه در استان سغد و چه در مقیاس کشور یکی از ناحیه‌های پیشرفته کشاورزی به شمار رفته، مردم زحمتدوست آن سالانه از کشت مزارع کشاورزی حاصل خوب به دست می‌آرند.

متأسفانه، سال گذشته بنا بر نامساعد آمدن آب و هوا در استان سغد یک قسم حاصل از بین رفته، زراعتکاران ناحیه خسارات جدی دیدند.

سال گذشته در قیاس به سال قبل یک قسم حاصل میوه‌ها، بخصوص میوه نوع زردآلو که محصولات صادراتی می‌باشد، تا 80 در صد، حاصل تاکزارها 33، پنبه 28 و سیب زمینی 50 درصد کاهش یافت.

با استفاده از فرصت مناسب بار دیگر به تمام مردم شریف و زحمتدوست ناحیه و کشور مراجعت کرده، خاطرنشان می‌سازم که با نظرداشت افزایش منتظم نرخ محصولات در بازارهای جهانی هر یک روز بهاری را ثمربخش استفاده کرده، در فکر افزایش تولیدات فراورده های کشاورزی، کارکرد هرچه بیشتر محصولات و به صادرات برآوردن آن باشند.

اطمینان دارم که سال جاری کشاورزان استان سغد، از جمله ناحیه باباجان غفوراف با استفاده از تجربه زیاد زراعتکاری خسارات سال گذشته را برطرف خواهند کرد.

زیرا ملت تاجیک در عرصه کشاورزی و زراعتکاری مهارت و ملکه و تجربه زیاد دارد و لذت و صفت میوه‌های کشور ما در بسیار دولت های جهان مشهور گردیده است.

در پیشاروی ما جشن پرشکوه 25-سالگی صاحب‌استقلالی و صاحب‌دولتی مملکتمان قرار دارد.

ما باید در همبستگی این سنه مقدس را با زحمت سازنده و کامیابی های چشمرس در تمامی عرصه های اقتصادی و اجتماعی تجلیل نماییم و جهت نایل شدن به اهداف نیک خود، حفظ دستآوردهای استقلالیت، آبادی و پیشرفت وطن محبوبمان و منتظم بهتر کردن سطح و صفت زندگی مردم شریفمان صادقانه و صاف‌دلانه زحمت کشیم.

در خاتمه بار دیگر یکایک شما، ساکنان مهمان‌نواز و باهمت ناحیه را به مناسبت تجلیل جشن اجدادی نوروز جهانی و افتتاح کارخان عظیم صنعتی صمیمانه تبریک گفته، به هر فرد این ملک آباد و زیبا تن‌صحتی و خانه‌آبادی، روزگار پرفیض و برکت و خوشبختی آرزو می‌نمایم.

سعادت و کامرانی همیشه یارتان باد، هم‌وطنان عزیز!

مارس 23, 2016 12:35, 314 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش