سانحه نقلیاتیی مرگبار در شهر کولاب اتفاق افتاد

آگوست 7, 2023 07:57, 1,356 بازدید ها

اخبار مرتبط

sadama1

دوشنبه، 07.08.2023 /”خاور”/. در تاریخ 6 اوت یک سانحه نقلیاتیی مرگبار در جاده “دوشنبه – کولاب – خاروغ” در کیلومتر اول در محدوده خیابان جمعه علی شهر کولاب رخ داد.
به گزارش “خاور” به نقل از وزارت امور داخله جمهوری تاجیکستان، در تاریخ 6 اوت، ساعت 19:30 یک دستگاه خودرو کامیون “دولان” به شماره ثبت دولتی 538 ZН 01 متعلق به کارخانه “کفالت واردات و صادرات” در بزرگراه “دوشنبه – کولاب – خاروغ” در کیلومتر اول در محدوده خیابان جمعه علی شهر کولاب به دلیل خرابی سیستم ترمز کمیون، بروز نقص فنی و ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه باعث اتفاق افتادن سانحه مرگبار شد. این کامیون چند دستگاه خودرو را زیر کرد و به دو منزل مسکونی شهروندان وارد شد که در نتیجه باعث خسارت جانی و مالی گردید.
بر این اساس پرونده جنایی از سوی دادستانی تشکیل و تحقیقات مقدماتی آغاز شده است.
به دستور بنیانگذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت، امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان، وزیر امور داخله، وزیر بهداشت و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان، رئیس کمیته وضع اضطراری و دفاع مدنی زیر نظر دولت تاجیکستان، رئیس استان ختلان و سایر مقامات به محل حادثه بسیج شدند.
نهاد های دولتی کمک های اولیه پزشکی و مالی به موقع به قربانیان ارائه کردند.

آگوست 7, 2023 07:57, 1,356 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش

Bobochon-Gafurov-1سمپوزیوم علمی بین المللی امروز در شهر دوشنبه به مناسبت یکصد و پانزدهمین سالگرد آکادمیک باباجان غفوروف برگزار می شود
Gulnora-Hasanzoda-1نماینده تاجیکستان در یکصد و چهاردهمین نشست شورای سازمان بین المللی مهاجرت شرکت کرد
Zaminlarzaدر تاجیکستان زمین لرزه رخ داد
Sel-dar-Panchدر ناحیه پنج، سیل به 6 ساختمان مسکونی و 74 قطعه زمین خسارت وارد کرد
Orhusنشست سالانه مراکز آرهوس امروز در دوشنبه برگزار شد
Rahim-Saidzodaتاجیکستان و بلاروس همکاری را در زمینه آموزش متخصصان واجد شرایط در زمینه آموزش تقویت می دهند
Vohuriii-AHDهمکاری بین آژانس خدمات دولتی تاجیکستان و بنیاد هانس سیدل در آسیای مرکزی تقویت می یابد
Agentii-omor-3هیئت تاجیکستان در کنفرانس سطح بالا در مورد تجدید سیستم آماری در لتونی شرکت دارد
Hajriddin-Usmonzoda-1نماینده تاجیکستان در سومین همایش مراکز فکری “چین – آسیای میانه” شرکت کرد
-Abdullozodaوزیر بهداشت و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان در چند نشست عالی سازمان ملل در مورد مسائل بهداشتی شرکت کرد
sul-در دوشنبه اقدام بین المللی “صلح برای همه” برگزار می شود
zaminlarzaامروز در تاجیکستان زمین لرزه رخ داد