بازگشت به صفحه اصلی

تقارير بالصور

پنجمین نشست مشورتی سران کشورهای آسیای میانه به ریاست امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان برگزار شد

🕔18:27, 14.سپتامبر 2023

دوشنبه، 14.09.2023 /”خاور”/. روز 14 سپتامبر پنجمین نشست مشورتی سران کشورهای آسیای میانه در دوشنبه، پایتخت جمهوری تاجیکستان به ریاست امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان برگزار شد. این کنفرانس در سطح عالی در ساختمان کاخ ملت برگزار شد و

ادامه مطلب
رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان پیشنهاد ایجاد انجمن رسانه های گروهی کشورهای آسیای مرکزی را مطرح کردند

رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان پیشنهاد ایجاد انجمن رسانه های گروهی کشورهای آسیای مرکزی را مطرح کردند

🕔17:00, 14.سپتامبر 2023

دوشنبه، 14.09.2023./”خاور”/. امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان، پیشنهاد ایجاد انجمن رسانه های گروهی کشورهای آسیای مرکزی را مطرح کردند. این پیشنهاد از سوی رئیس جمهور کشورمان در پنجمین نشست مشورتی سران کشورهای آسیای میانه که امروز در شهر دوشنبه

ادامه مطلب
امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با الهام علی اف، رئیس جمهور جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو کردند

امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با الهام علی اف، رئیس جمهور جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو کردند

🕔13:23, 14.سپتامبر 2023

دوشنبه، 14.09.2023. /”خاور”/. روز 14 سپتامبر، بنیانگذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت، امامعلی رحمان، رئیس جمهور محترم جمهوری تاجیکستان با الهام علی اف، رئیس جمهور جمهوری آذربایجان که به عنوان میهمان افتخاری در پنجمین نشست مشورتی سران کشورهای

ادامه مطلب
امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با شوکت میرضیایف، رئیس جمهور جمهوری ازبکستان دیدار و گفتگو کردند

امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با شوکت میرضیایف، رئیس جمهور جمهوری ازبکستان دیدار و گفتگو کردند

🕔12:35, 14.سپتامبر 2023

دوشنبه، 14.09.2023. /”خاور”/. روز 14 سپتامبر، بنیانگذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت، امامعلی رحمان، رئیس جمهور محترم جمهوری تاجیکستان با شوکت میرضیایف، رئیس جمهور جمهوری ازبکستان که به منظور شرکت در پنجمین نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی

ادامه مطلب
امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با سردار بردی محمداف، رئیس جمهور جمهوری ترکمنستان دیدار و گفتگو کردند

امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با سردار بردی محمداف، رئیس جمهور جمهوری ترکمنستان دیدار و گفتگو کردند

🕔12:20, 14.سپتامبر 2023

دوشنبه، 14.09.2023. /”خاور”/. روز 14 سپتامبر، بنیانگذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت، امامعلی رحمان، رئیس جمهور محترم جمهوری تاجیکستان با سردار بردی محمداف، رئیس جمهور جمهوری ترکمنستان که برای شرکت در پنجمین نشست مشورتی سران کشورهای آسیای میانه

ادامه مطلب
امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با سدیر جپاروف، رئیس جمهور جمهوری قرقیزستان دیدار و گفتگو کردند

امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با سدیر جپاروف، رئیس جمهور جمهوری قرقیزستان دیدار و گفتگو کردند

🕔11:54, 14.سپتامبر 2023

دوشنبه، 14.09.2023 /”خاور”/. روز 14 سپتامبر، بنیانگذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت، امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با سدیر جپاروف، رئیس جمهور جمهوری قرقیزستان که برای شرکت در پنجمین نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی به تاجیکستان

ادامه مطلب
امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با قاسم جومارت توقایف، رئیس جمهور جمهوری قزاقستان دیدار و گفتگو کردند

امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با قاسم جومارت توقایف، رئیس جمهور جمهوری قزاقستان دیدار و گفتگو کردند

🕔11:20, 14.سپتامبر 2023

دوشنبه، 14.09.2023 /”خاور”/. امروز بنیانگذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت، امامعلی رحمان، رئیس جمهور محترم جمهوری تاجیکستان با قاسم جومارت توقایف، رئیس جمهور جمهوری قزاقستان که برای شرکت در پنجمین نشست مشورتی سران کشورهای آسیای میانه و نشست

ادامه مطلب
الهام علی اف، رئیس جمهور جمهوری آذربایجان به تاجیکستان تشریف آورد

الهام علی اف، رئیس جمهور جمهوری آذربایجان به تاجیکستان تشریف آورد

🕔11:06, 14.سپتامبر 2023

دوشنبه، 14.09.2023 /”خاور”/. الهام علی اف، رئیس جمهور جمهوری آذربایجان امروز، 14 سپتامبر، به جمهوری تاجیکستان تشریف آورد. الهام علی اف، رئیس جمهور جمهوری آذربایجان در فرودگاه بین المللی دوشنبه مورد استقبال قاهر رسول زاده، نخست وزیر جمهوری تاجیکستان و

ادامه مطلب
سدیر جپاروف، رئیس جمهور جمهوری قرقیزستان وارد تاجیکستان شد

سدیر جپاروف، رئیس جمهور جمهوری قرقیزستان وارد تاجیکستان شد

🕔10:51, 14.سپتامبر 2023

دوشنبه، 14.09.2023 /”خاور”/. سدیر جپاروف، رئیس جمهور جمهوری قرقیزستان، امروز، 14 سپتامبر، برای شرکت در پنجمین نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی به جمهوری تاجیکستان آمد. سدیر جپاروف، رئیس جمهور قرقیزستان در فرودگاه بین المللی دوشنبه مورد استقبال قاهر رسول

ادامه مطلب
شوکت میرضیایف، رئیس جمهور جمهوری ازبکستان به تاجیکستان آمد

شوکت میرضیایف، رئیس جمهور جمهوری ازبکستان به تاجیکستان آمد

🕔10:37, 14.سپتامبر 2023

دوشنبه، 14.09.2023 /”خاور”/. شوکت میرضیایف، رئیس جمهور جمهوری ازبکستان، امروز برای شرکت در پنجمین نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی و نشست شورای سران کشورهای موئسس صندوق بین المللی نجات دریای آرال به جمهوری تاجیکستان سفر کرد. شوکت میرضیایف، رئیس جمهور

ادامه مطلب
قاسم جومارت توقایف، رئیس جمهور جمهوری قزاقستان به تاجیکستان آمد

قاسم جومارت توقایف، رئیس جمهور جمهوری قزاقستان به تاجیکستان آمد

🕔10:21, 14.سپتامبر 2023

دوشنبه، 14.09.2023 /”خاور”/. قاسم جومارت توقایف، رئیس جمهور جمهوری قزاقستان امروز 14 سپتامبر برای شرکت در پنجمین نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی و نشست شورای سران کشورها، موئسسان صندوق بین المللی نجات دریای آرال به تاجیکستان آمد. قاسم جومارت توقایف،

ادامه مطلب
سردار بردی محمداف، رئیس جمهور جمهوری ترکمنستان وارد تاجیکستان شد

سردار بردی محمداف، رئیس جمهور جمهوری ترکمنستان وارد تاجیکستان شد

🕔10:11, 14.سپتامبر 2023

دوشنبه، 14.09.2023 /”خاور”/. سردار بردی محمداف، رئیس جمهور جمهوری ترکمنستان امروز، 14 سپتامبر برای شرکت در پنجمین نشست مشورتی سران کشورهای آسیای میانه و نشست شورای سران کشورهای موئسس صندوق بین المللی نجات دریای آرال به جمهوری تاجیکستان سفر کرد. سردار

ادامه مطلب
همایش اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی در دوشنبه آغاز به کار کرد

همایش اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی در دوشنبه آغاز به کار کرد

🕔10:06, 14.سپتامبر 2023

دوشنبه، 14.09.2023 /”خاور”/. همایش اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی در موضوع “اقتصاد دیجیتال، تجارت دیجیتال و نوآوری” آغاز به کار کرد. این کنفرانس در چارچوب پنجمین نشست مشورتی سران کشورهای آسیای میانه و نشست شورای سران کشورها، موئسسان صندوق بین المللی

ادامه مطلب
امروز همایش تجار جوان آسیای مرکزی در دوشنبه برگزار می شود

امروز همایش تجار جوان آسیای مرکزی در دوشنبه برگزار می شود

🕔08:21, 14.سپتامبر 2023

دوشنبه، 14.09.2023. /”خاور”/. همایش تجار جوان آسیای میانه امروز در حاشیه پنجمین نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی و نشست شورای سران کشورها، موئسسان صندوق بین المللی نجات دریای آرال در دوشنبه برگزار می شود. تجار جوان کشورهای آسیای مرکزی

ادامه مطلب

نظر سنجی

شما کدام يک از رسانه ها را بيشتر ترجيح می دهيد

نتایج

جای برای تبلیغ

بایگانی

تقویم

سپتامبر 2023
د س چ پ ج ش ی
« آگوست   اکتبر »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930