ملاقات پیشوای ملت امامعلی رحمان با جوانان و ورزشکاران در مجمعه کوهی و اسکی‌رانی “سفید-دره”

دسامبر 28, 2016 17:01, 495 بازدید ها
15676545_1275250425878474_6824670227149755299_o

پس از افتتاح چند پروژه مهم ورزشی و توریستی در مجمعه کوهی و اسکی‌رانی “سفید-دره” بناین‌گذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، رئیس جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در همین جا با نمایندگان جوانان و ورزشکاران کشور ملاقات سودمند و صمیمی برگزار کرد.

نخست پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جوانان کشور و دوستداران ورزش زمستانه را به مناسبت کاملا به فعالیت آغاز کردن مجمعه کوهی و اسکی‌رانی “سفید-دره” صمیمانه تبریک نموده، به صاحبکاران وطنی و سرمایه‌گذاران برای اقدام وطن‌دوستانه‌اشان اظهار سپاس کرد.

ضمن سخنرانی سرور دولت محترم امامعلی رحمان از امکانات بزرگ توریسم، موجودیت یادگاری های گوناگون تاریخی و فرهنگی، موضع های نادر طبی و بهداشتی، کوه نوردی و ورزشی یادآور شده، تاکید داشت که دولت جهت باز هم گسترش دادن ورزش و توریسم به بنیاد زیر‌ساختار معاصر توریستی و ورزشی مطابق به معیارهای جهانی توجه ویژه ظاهر می‌کند. از جمله، با هدف رشد همه‌جانبه توریسم دولت تاجیکستان تصمیم گرفته است مقام جدید وکالت‌دار عرصه را تاسیس دهد که مسائل عرصه توریسم را مستقیما حل و فصل نماید.

امامعلی رحمان، رئیس جمهور کشورمان به کارمندان مسئول مجمعه کوهی و اسکی‌رانی “سفید-دره” دستور دادند، که در برابر آباد و زیبا گردانیدن و با شرایط معاصر تفریح ورزشی تامین نمودن مجمعه سطح بلند خدمت‌رسانی را برای ورزشکاران و گردشگران فراهم سازند.

در رابطه به مسئله به معیارهای معاصر مطابق گردانیدن زیر‌ساختار ارتباطاتی مجمعه مقامات ذی دخل دولتی موظف شدند که با جلب مبلغ های گرنتی برای در سطح بین‌المللی تجدید و نگاهداری 14 کیلومتر راه های منطقه توریستی امروزه تدابیر لازم اتخاذ نمایند.

امامعلی رحمان، رئیس جمهور کشورمان در پایان صحبت های خود با اطمینان ابراز داشتند که مجمعه تازه بنیاد در سمت دریافت و تربیه ورزشکاران به این نوع زیبای ورزش و جلب گردشگران و ورزشکاران کشورهای گوناگون به این موضع زیبا سهم سزاوار خود را می‌گذارد.

پس از سخنرانی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان نمایندگان جوانان و ساکنان ناحیه ورزاب سخن گفته، به سرور دولت برای تلاش های سازنده، تامین شرایط مساعد کار و زندگی، رشد بخش گردشگری و ورزش و اعلان کردن سال 2017 همچون سال جوانان اظهار سپاس و منتداری نمودند.

دسامبر 28, 2016 17:01, 495 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش

1ملاقات پیشوای ملت امامعلی رحمان با فیلیپ بینیت معاون اول رئیس بانک اروپایی تجدید و توسعه
1پیام تبریکی آلکساندر فان در بلن رئیس جمهوری اتریش به امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان
2پیام تبریکی پیشوای ملت امامعلی رحمان به آلکساندر فان در بلن رئیس جمهوری اتریش
1مراسم نوروزی در باغ «وحدت» در ناحیه باباجان غفوراف
1اشتراک پیشوای ملت امامعلی رحمان در برنامه کنسرتی در کاخ فرهنگ سغدیان
2آغاز امور آبیاری در موضع سامغار شهرک سیحون ناحیه باباجان غفوراف
1آغاز کاشت پنبه در خواجگی به نام تورسونبای قوشت اف ناحیه باباجان غفوراف
1مشورت کاری پیشوای ملت امامعلی رحمان با رهبران و فعالان استان سغد
4شناسایی پیشوای ملت امامعلی رحمان با جریان تجدید در جمعیت سهامی گشوده آسایشگاه “زمرد”
3افتتاح باغ فرهنگی و تفریحی به نام سیف‌الدین اسفرگی
1مورد بهره‌برداری قرار دادن کارخانه «برکت اسفره» در شهر اسفره
1آغاز سفر کاری پیشوای ملت به شهر اسفره استان سغد

نظر سنجی

شما کدام يک از رسانه ها را بيشتر ترجيح می دهيد

نتایج

جای برای تبلیغ