مراجعتنامه زنان ختلان به مادران و خواهران تاجیکستان

دسامبر 18, 2015 13:12, 1,743 بازدید ها

اخبار مرتبط

Emomali Rahmon

انوان استان ختلان تاجیکستان ضمن نشر یک مراجعتنامه از تمامی زنان و خواهران تاجیکستان دعوت کرده اند که به قدر صلح و ثبات و آرامی کامل کشور برسند و برای تحکیم ثبات و امنیت کشور صادقانه تلاش نمایند.

در این مراجعتنامه که روز چهارشنبه 16 سپتامبر انتشار شد، از جمله گفته شده است که خواهران، بانوان و مادران به جان برابر، با تشکر از زحمات شباروزی و سیاست خردمندانه فرزند فرزانه و پیشوای ملت ما در مدت 24 سال در فضای صلح و ثبات کامل زندگی داریم و باید به قدر این نعمت خداوندی برسیم. امروز مارا بیش از 150 کشور دنیا میشناسد و مارا لازم است که با تلاش های بیشتر خود برای تحکیم این دستآورد صلح کمر همت ببندیم.

در این مراجعتنامه همچنین آمده است: در این مدت جمهوری تاجیکستان در تمام عرصه ها به دستآوردهای چشمرس نائل شد، اما این موفقیت، متاسفانه، برای برخی از افراد بدتینت پسند نه آمد و با استفاده از راه های نامناسب خواستار خلل وارد کردن به ثبات کشوررا داشتند. این گروه بی خبر از آن هستند که دیگر ملت تاجیک به فریب و نیرنگ آنها داده نمی شوند، زیرا مفهوم صلح، ثبات، امنیت و وحدت در زمیر ساکنان کشور ریشه عمیق دارد.

بانوان استان ختلان در ادامه مراجعتنامه خویش خاطرنشان کرده اند که زنان و مادران استان ختلان و کل زنان و مادران تاجیکستان به هیچ وجه صلح و وحدت را از دست نخواهند داد.

زنان ختلانی در پایان مراجعتنامه خود از مادران و خواهران کشور دعوت کرده اند که فرزندان و برادران خودرا در مسیر محبت به وطن و دوست داشتن آن تربیت نمایند. بانوان استان ختلان از تلاش های امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان در زمینه رسیدن به صلح و وحدت اشاره کرده، اورا پیشوای معرفی کرده اند که برای ملت و وطن جان نثاری کرده، آنرا رونق و ملت تاجیک را از فروپاشی نجات داده است.

دسامبر 18, 2015 13:12, 1,743 بازدید ها
Написать комментарий

Нет комментарий

Нет комментариев

Вы можете стать первым написавшим комментарий.

Написать комментарий

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.

دیگر خبرهای این بخش

turizmآژانش های دولتی اطلاعاتی کشورهای مستقل مشترک المنافع: تاجیکستان دارای ظرفیت های بزرگ گردشگری است
30519507662_4eb2be1251_zنخستین چرخه نیروگاه برق آبی “راغون” با عزم و تلاش و جسارت بزرگ پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان مورد بهره برداری قرار می‌گیرد
turizmبدخشان-محضر توسعه گردشگری و هنرهای مردمی. تأثرات خادم ادبی خاور از سفر به بدخشان
Dangara1جبهه بزرگ سازندگی در شهر و دهات تاجیکستان: در ناحیه دنغره در سه سال آینده 190 پروژه جشنی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت
Kushtori-sajyohoni-horichi1فیض‌الله براتزاده: در فرهنگ ملت تاجیک و در مقررات دینی و مذهبی آن به مهمان ارج و احترام گذاشتن در مقام اول بود و خواهد ماند
1449650761_724374491 (1)فضای تاجیکستان برای جذب سرمایه‌گذاری در همه زمینه ها مناسب است
3b364625b961365ddd9d014fa84fe293059c929d_0پرچم تاجیکستان رمز استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان می باشد
IMG_0284ترک نام و لباس ملی نه اسلام را غنی تر می کند و نه ما را مسلمان تر
12_0پروفسور سيف الله صفراف: پیشوای ملی- ضرورت تاریخی ملت است
Devid-Sampsonزلزله شناس امریکایی: سد راغون چون سد نیروگاه نارک امن‌ترین سد آبی در جهان خواهد بود
Novyj-risunok-1تقوی الله تقوا: «تاجیکستان دوست خوب، همکار صادق و متحد استراتیٰژیک شهروندان افغانستان است»
E-Rahmon-13-4-16امامعلی رحمان – بنیانگذار مکتب جدید سیاست خارجی