پروفسور سيف الله صفراف: پیشوای ملی- ضرورت تاریخی ملت است

نوامبر 16, 2016 08:21, 14,458 بازدید ها

اخبار مرتبط

12_0

پروفسور سيف الله صفراف، معاون مركز مطالعات استراتژيك وابسته به رياست جمهوري تاجيكستان، عضو ریاست کمیته صلح و رضایت ملی جمهوری تاجكستان

به عقیده من رئیس جمهوری ما شخصیت ناتکرار است، صفت‌های نیک انسانی خداداد دارد و تمام افراد تحت امرش به طور مرتب و  منظم کار و فعالیت می‌کنند.

من اطمینان دارم که این شخصیت به تصادف پیشوای ملت ما، حافظ صلح و  ثبات، طراح هدف‌های بزرگ استراتژی و راهبلد عملی‌سازی آن‌ها نه‌گردیده‌است. او شخصیت سازنده و سیاستمدار عاقل و خردمند است.

او شخصیت غیر عادی و راهبر کاردان، شخص باجرعت بوده به قول خویش وفادار است.

او در آغاز کسب استقلال کشورمان گفته بود که آماده است جان خود را برای حلق و ملت و  وطن خود فدا نماید و امروز نیز او به این سخنان خود صادق است. محض برای همین مردم او را دست‌گیری می‌کند.

همه آن چه که وی پیشنهاد کرده‌است، هیچ گاه بر خلاف اراده مردم و مقابل به منفعت‌های ملی نبوده‌است. مردم ما در اطراف رئیس جمهور خود متحد گشت، نیرمند شد، روند بنیاد دولت‌داری را انجام داد، شرایط را  برای زندگی شایسته به فرزندان و  نبیرگان خود فراهم آورد. به همه معلوم است که سطح پست فرهنگ حقوقی و سیاسی در جامعه برای رشد باسرعت مانع ایجاد می‌کند. بنابر این هم رئیس جمهوری هم مقامات دولتی و هم حزب‌های سیاسی محض در راستای فعالسازی اهالی، بلند برداشتن فرهنگ سیاسی مردم و تربیه آن‌ها در روحیه تحمل‌پذیری کار می‌برند.

اما من می‌خواهم که در این جا  در باره پیشوای ملی و در باره نقش وی در تحکیم استقلال، پیشرفت اقتصاد ملی، ثبات جامعه، احیای ملی و فرهنگی، تقویت خودآگاهی و خود‌شناسی، یعنی در باره ضرورت تاریخی این شخصیت نیرومند و سازنده و  آبادکار و سهم شخصی سرور کشور ما سخن گویم. ولی بازگو کردن و ذکر نمودن  همه این در این جا امکان ندارد. در این باره بسیار نوشته شده‌است. همه می‌دانند و در  یاد دارند که هر چه که از رئیس جمهور وابسته بود، وی طی 20 سال اخیر صداقتمندانه اجرا کرد، بعضاً حتی با استفاده از نفوذ و اعتبار بین‌المللی خویش بیش‌تر از آن چه انجام داد که کشور ما  توانمندی آن را داشت.

وی تلاش می‌کرد به ‌تدریج، قدم به قدم تمام مشکلات: نرسیدن و  نبودن مواد غذایی،  مالیه، ارتش، مقامات حفظ حقوق، مرزبانان، معلمان، دختران، مکتب‌ها، شفا خانه‌ها، میدان‌های ورزشی و ده‌ها مشکلات دیگر را که  برای زندگی آرام و  آسوده مردم مانع ایجاد می‌کردند، پس سر نموده مردم خود را به سوی ثبات و آرامش برد. حالا بسیار سازمان‌های بین‌المللی و نهاد‌های تدققاتی تجربه تاجیکستان را هم در بابت حل اختلافات و هم در مورد رشد مرحله پس از اختلاف جامعه می‌آموزند. رو‌ند های مرکب سیاسی دوره گزرش استعداد خاص و نیروی  فوقلاده انسانی را ‌طلب دارند.

 محض به برکت شخصیت او و فعالیت اعضای گروه وی، تاجیکستان دولت صاحب‌احترام، عضو  فعال جامعه بین‌المللی، عضو سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری اروپا،  سازمان همکاری شانگهای،  سازمان اقتصادی اوراسیا و سازمان پیمان امنیت جمعی گردید و حتی قبل از بسیار کشور‌های فضای پساشوروی به سازمان جهانی تجارت وارد شد. امروز تاجیکستان را نمی‌شود حتی با سال 2000 مقایسه کرد. ساخت ساز منزل‌های چند طبقه، خرید ماشین‌ها، رشد زیرساختار شهر‌ها و ناحیه‌ها، ساختمان راه‌ها، پل ها و نقب‌ها،  انکشاف نظام علاقه، مهمان خانه‌های مدرن،  آماده کردن کادر‌ها در خارج و تحصیل دانشجویان خارجی در تاجیکستان حیثیت کشور را  روز از روز بلند‌تر می‌بردارد. نفذ تاجیکستان جنگزده و  ولنگار را از بین برده،  آن را به صفت یک مکان ‌آباد و  زیبا،  باغشهر افسانوی و به یک کشور آرام و  رو به توسعه  تبدیل می‌دهد. بر خلاف ادعای بعضی رقیبان، من با قاطعیت تاکید می‌نمایم،  که  تاجیکستان امروز یک کشور صاحب‌اختیار و  صاحب‌استقلال و  مستقل است. به سبب خیانت جند ناخلف ماه آخر باز وطن ما  ورد زبان دوستان و دشمنان شد .دوستان اصل مسأله را حب فهمیده،  برای کمک حاضر بودن خود را اظهار کردند،  ولی دشمنان با هر راهی که توانستند، اطراف نام کشور ما افسانسازی و  دروغ پراكنی کردند .ولی در آهنگ سخنشان یأس و  ناکامی خیلی بیش‌تر بود و سبب آن هم در این بود که پیشرفت تاجیکستان را نمی‌شود انکار کرد. دستگیری مردم و رئیس جمهوری به یک قوه شکست‌ناپذیر تبدیل یافته‌است. تاجیکستان ایدیا ملی خود – کسب استقلال را عملی ساخت،  برای کشور و برای مردم صلح و  ثبات را تامین نمود.تاجیکستانیان دولت ملی خود را بنیاد کردند که از طرف جامعه بین‌المللی چون کشور صلح‌خواه و سازنده اعتراف ‌گردیده‌است.

حالا ما یک مرحله مهم رشد را انجام داده ایم و به مرحله د‌یگر وارد شده ایم،  ما زمینه را برای رشد اقتصاد،  سیاست و فرهنگ گذاشتیم.

امروز خود انسان،  سطح زندگی وی و تربیه وی در ردیف اول قرار گرفته‌است و نسل ما وظیفه خود را برای بنیاد دولت صاحب‌اختیار انجام می‌دهد. و باید به‌ تدریج  تجربه و دانش خود را به نسل جدید انتقال دهیم. هفت‌ساله آینده با تجدید تمام نظام سیاسی،  فرهنگ سیاسی، بهبود اداره ‌کنی دولتی تفاوت خواهد داشت.از رو نتیجه نیم‌ساله اول سال 2015 گفته می‌توانم،  که امروز رشد اقتصادی سرعت می‌گیرد، بخش های اجتماعیی و فرهنگی  با سرعت انکشاف می‌یابند،  برای توسعه نظام معارف شرایط فراهم آورده شده‌است،  کشور در آستانه  دستیابی به استقلال انرژی قرار دارد. این هم در حالی که اکثریت کشور‌ها در حالت بحرانی قرار دارند. دولت در سمت تامین  و امنیت غذایی گام‌های استوار برمیدارد.

 یعنی، کشور ما قدم به قدم به هدف‌های استراتژی خود دست می‌یابد. کار‌شناسان بین‌المللی تاجیکستان را از نگاه تامین گوناگون‌اندیشی، آزادی سخن و مطبوعات یکی از بهترین‌ها در میان کشورهای همسود اعتراف می‌کنند.

  مطابق معلومات سازمان ملل، در تاجیکستان برای هر یک دلار گذاشته‌شده در رشد کشاورزی مقامات محلّی برای طرح‌های سازنده تا 80 دلار به دست آورده‌اند که این نشان‌دهنده خوب رشد  بعد از جنگ داخلی محسوب می‌شود. مرگ و  میر کودکان کاهش یافته، بسیار بیماری‌های سرایتی از بین رفت، طبّ خانوادگی بیهبود یافت، مکتب‌ها و شفاخانه‌های خصوصی بیش‌تر می‌شوند. طی ده سال سطح کم بضاعتی بیش از دو برابر کاهش یافت و مقصد گذاشته شده‌است که تا سال 2020 آن باز دو برابر کاهش یابد.این معنای آن را دارد که سطح کم‌بضاعتی از 83%  –   سال 1999 حالا تقریباً  32%  –   را تشکیل می‌دهد و در سال 2020 در سطح 20% قرار خواهد داشت و پس از به کار درامدن نیرگاه برق آبی راغون این سطح باز هم پایان خواهد رفت .حالا در تاجیکستان دیگر سخن در باره کاهش سطح کم‌بضاعتی نمی‌رود.دولت  برای عملی‌سازی برنامه «استراتژی بلند برداشتن سطح زندگی اهالی» تدبیر‌ها می‌اندیشد.همه این از آن شهادت می‌دهد، که رئیس جمهور ما در حل مشکلات اجتماعیی، سیاسی،  فرهنگی و اقتصادی جامعه سهم بزرگ داشته‌است و محض به همین خاطر محبوب مردم ‌گردیده و او را عادلانه رئیس جمهور مردمی می‌نامند.

سرور کشورمان  برای دستاورد‌هایش در تحکیم صلح و سازش، برای دستگیری ورزش و طب، برای سهم شخصی در حل مهم‌ترین مشکلات اجتماعی و سیاسی تاجیکستان با بسیار جایزه‌ها سزاوار گشته‌است. حل مشکلات اجتماعیی در فعالیت سرور ما مقام و  جایگاه مخصوص دارد. دستگیری سالمندان، سابقه‌داران، یتمان، دختران از منطقه‌های درود‌است، جلب زنان به ساختار‌های دولتی از سهم شخصی وی در حل مسائل اجتماعی شهادت می‌دهد.امامعلی رحمان با تشبث‌هایش در بابت حل مسائل آب و مخصوصا تامین اهالی با آب شرین در  جامعه جهانی به حیث شخصیت تشبث‌کار و  فعال چنین ابتکار‌ها شناخته شده‌است. مبارزه با فقر و کم‌بضاعتی، دستگیری بخش های گوناگون کشاورزی، برنامه ‌آموزش کلان‌سالان، از جنبه بشردوستیانه داشتن سیاست او شهادت می‌دهد و خصلت انسان‌دوستیانه وی را نشان می‌دهد. این بیان‌گر آن است که صلح و  ثبات در جامعه، انکشاف استوار کشور‌های رشدیابنده به اندازه زیاد از موقع و فرهنگ پیشوای ملی، از صفت‌های اخلاقی و سیاسی او، از صمیمیت  وی در برابر شهروندان خود و جهانیان، از قاطعیت و موقیع فعال وی در حفظ صلح و  ثبات وابسته است.

به خصوص سخنرانی‌ها و تشبث‌های آخر رئیس جمهور کشورمان در جشن 70 سالگی سازمان ملل متحد  قلب تمام ما را از افتخار لبریز کرد.

این  سخن‌های در پاریس 2 سال پیش به مردم عالم گفته ام را خواستم  در این روز سعید، روز زبان، زبانی که ما ضیاءیان در آخر عصر 20 برای حمایه‌اش برخاسته بودیم و آن استقلال ما را نزدیک‌تر و فهما‌تر کرد، زبانی که محض با دستگیری رئیس جمهور کشور  همگانی گشت، به این مرد غیور، وطن دوست و باجسارت بگویم.

 امروز رئیس جمهور کشورمان را از نام ضیاءیان تاجیک به مناسبت  روز زبان دولتی که جشن  ملی ماست  تبریک گفته به آن کس  سلامتی بردوام، نیرو سازنده و بنیادکاری، دل بیغم، خاطر جمع  و برکت در کار و  سخاوت در هر عملشان  آرزو می‌نمایم. بگذار تاجیکستان عزیز ما تحت رهبری امامعلی رحمان باز هم رشد یافته شكفان‌ترآ زیبا‌تر و پر‌قدرت‌تر گردد.

نوامبر 16, 2016 08:21, 14,458 بازدید ها
Написать комментарий

Нет комментарий

Нет комментариев

Вы можете стать первым написавшим комментарий.

Написать комментарий

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.

دیگر خبرهای این بخش

turizmآژانش های دولتی اطلاعاتی کشورهای مستقل مشترک المنافع: تاجیکستان دارای ظرفیت های بزرگ گردشگری است
30519507662_4eb2be1251_zنخستین چرخه نیروگاه برق آبی “راغون” با عزم و تلاش و جسارت بزرگ پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان مورد بهره برداری قرار می‌گیرد
turizmبدخشان-محضر توسعه گردشگری و هنرهای مردمی. تأثرات خادم ادبی خاور از سفر به بدخشان
Dangara1جبهه بزرگ سازندگی در شهر و دهات تاجیکستان: در ناحیه دنغره در سه سال آینده 190 پروژه جشنی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت
Kushtori-sajyohoni-horichi1فیض‌الله براتزاده: در فرهنگ ملت تاجیک و در مقررات دینی و مذهبی آن به مهمان ارج و احترام گذاشتن در مقام اول بود و خواهد ماند
1449650761_724374491 (1)فضای تاجیکستان برای جذب سرمایه‌گذاری در همه زمینه ها مناسب است
3b364625b961365ddd9d014fa84fe293059c929d_0پرچم تاجیکستان رمز استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان می باشد
IMG_0284ترک نام و لباس ملی نه اسلام را غنی تر می کند و نه ما را مسلمان تر
Devid-Sampsonزلزله شناس امریکایی: سد راغون چون سد نیروگاه نارک امن‌ترین سد آبی در جهان خواهد بود
Novyj-risunok-1تقوی الله تقوا: «تاجیکستان دوست خوب، همکار صادق و متحد استراتیٰژیک شهروندان افغانستان است»
E-Rahmon-13-4-16امامعلی رحمان – بنیانگذار مکتب جدید سیاست خارجی
Emomali Rahmonمراجعتنامه زنان ختلان به مادران و خواهران تاجیکستان