در دو سال آینده بیش از 300 هزار جا‌ی های نو کاری تاسیس و برقرار کرده می شوند

ژانویه 20, 2016 12:08, 208 بازدید ها
????????????????????????????????????

امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام خود به پارلمان تاجیکستان گفت: در چارچوب تدبیر ضدبحرانی با مقصد با جای کار تامین نمودن شهروندان بدون اشتغال و مهاجران جویای کار به وطن برگشته برنامه دولتی مساعدت به شغل اهالی برای سال‌های 2016-2017 تصویب گردید که باید در اساس آن بیش از  300  هزار جا‌ی های نو کاری تاسیس و برقرار کرده شوند

پیشوای ملت همچنین افزود سال 2015 در دایره برنامه‌های دولتی و عرصه ای بیش از 205 هزار جای نو کاری تاسیس داده شد. نشان‌دهنده قرض دولتی سال گذشته نسبت به مجموع محصولات ناخالص ملی 27,9 در صد را تشکیل کرد که این رقم طبق معیار‌های بین‌المللی وابسته به اداره‌کنی قرض نشان‌دهنده معتدل به حساب می‌رود

ژانویه 20, 2016 12:08, 208 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش

koronovakکووید-19. بیش از 2 میلیون دوز واکسن “کرونا واک” به تاجیکستان وارد شد
Couple of mountain-climber tourist travelling in high mountainsتعداد گردشگران خارجی در تاجیکستان تقریبا 3 برابر بفزایش یافته است
vaksina-1195 هزار و 390 دوز واکسن “فایزر” به تاجیکستان وارد شد
Sokini-10-milliona10 میلیونمین ساکن تاجیکستان وارد خانه ای شد که پیشوای ملت، امامعلی رحمان هدیه کرده بودند
SHirin-Amonzodaدر راستای اجرای کنسپسیون توسعه اشتغال مولد، صدها هزار شغل جدید در تاجیکستان ایجاد خواهد شد
Bargardonidani-shahrvandon-az-Suriya-21با دستور رئیس جمهور کشورمان: 146 شهروند تاجیکستان از سوریه به وطن بازگردانده شدند
Bargardonidani-shahrvandon-az-Irokامروز 146 شهروند تاجیکستان با دستور مستقیم پیشوای ملت، امامعلی رحمان از سوریه به کشورشان بازگردانده می شوند
vaksinaکووید- 19. بیش از 204000 دوز واکسن صبح امروز وارد تاجیکستان شد
Tavalludi-sokini-10-milliona-6خبر خوش! ساکن 10 میلیونیی تاجیکستان امروز به دنیا آمد! بدین ترتیب کشورمان جایگاه خود را در رده سوم از نظر تعداد جمعیت در آسیای مرکزی تقویت کرد
Hajriddin-Usmonzoda-1در دوشنبه مسئله راه اندازی همکاری علمی و پژوهشی بین مراکز فکری تاجیکستان و ژاپن مورد بحث و بررسی قرار گرفت
Emomali-Rahmonپنجمین نشست مشورتی بعدی سران کشورهای آسیای مرکزی در دوشنبه برگزار می شود
Emomali-Rahmon-1خبرگزاری تاس: رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان رادیکالیسم مذهبی را تهدیدی جدی برای منطقه خواندند