امامعلی رحمان: ادرارپولی دانشجویان و دیگر نوع های ادرارپولی 30 درصد افزایش می یابد

ژانویه 20, 2016 13:02, 223 بازدید ها
????????????????????????????????????

پیشوای ملت امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام سالانه خود به پارلمان گفت: ادرارپولی دانشجویان و دیگر نوع های ادرارپولی 30 درصد و محقوق حد اقل 60 درصد زیاد شده، اندازه آن از 250 سامانی تا به 400 سامانی برابر می‌گردد

پیشوای ملت امامعلی رحمان افزود:”از جمله حقوق کارمندان مقامات حاکمیت و اداره‌کنی دولتی، کارمندان مقامات حفظ حقوق و نظامیان 15 درصد، کارمندان مؤسسه‌های آموزش و پرورش به شمول مؤسسه‌های تحصیلات تامكتبی، میانه عمومی و عالی، علم ,فرهنگ، ورزش و بهداشت 20 درصد، مؤسسه‌های ساحه حفظ اجتماعیی، از جمله خانه پرستاری برای بزرگ سالان و معلولین، بخش های کمک اجتماعیی در خانه و مکان های تفریحی و  آسایشگاه‌ها برای سابقه‌داران جنگ و  محنت و شخصان به آن‌ها برابر 25 درصد زیاد کرده می‌شود.  حد اقل و حد نهایی حقوق بازنشستگی در اساس سن و سال تا 20 درصد بلند برداشته می‌شود

ژانویه 20, 2016 13:02, 223 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش