انتصاب معاون نخست وزیر، وزیر کشاورزی و رهبران جدید در چند مقامات دولتی

مارس 30, 2016 14:32, 927 بازدید ها
Kasri-millat-org

امروز چهارشنبه بنیانگذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت، رئیس جمهوری تاجیکستان، رئیس حکومت کشور محترم امامعلی رحمان در چند ساختار دولتی تغییرات کادری انجام داد.

بر اساس چند فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان، ذاکرزاده محمدطاهر از سمت وزیر کشاورزی جمهوری تاجیکستان برکنار و به سمت معاون نخست وزیر جمهوری تاجیکستان انتصاب گردید، ستاری عزت الله، رئیس آکادمی علوم کشاورزی جمهوری تاجیکستان از سمت خود برکنار و به سمت وزیر کشاورزی جمهوری تاجیکستان انتصاب شد، یتیمزاده اکبر طبر، از سمت رئیس کمیتة دولتی اداره زمین و گیودیزیی برکنار شد. احمدزاده رجب بای، رئیس شهر خجند استان سغد از سمت خود برکنار و به سمت رئیس کمیته دولتی اداره زمین و گیودیزیی جمهوری تاجیکستان انتصاب شد و شریفزاده شریف فیض از سمت رئیس شهر راغون برکنار گردیده، اجراکننده سمت رئیس شهر خجند استان سغد انتصاب شد.

طبق مصوبه های حکومت جمهوری تاجیکستان – صدیقی سعیدعلی رجبلی از سمت معاون اول رئیس کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برکنار و به سمت رئیس آژانس ملی اطلاعاتی تاجیکستان “خاور” انتصاب شد.

اینچنین با امرهای رئیس جمهوری تاجیکستان اسماعیل زاده یعقوب باران از سمت رئیس کارخانه واحد دولتی مجتمع طبع و نشر “شرق آزاد” دستگاه اجرائیه ریاست جمهوری تاجیکستان برکنار و به سمت مسئول ریاست کار در امور مقامات مدیریت محل دستگاه اجرائیه ریاست جمهوری تاجیکستان انتصاب شد و فیض‌الله زاده قربان‌علی، رئیس کارخانه واحد دولتی مجتمع طبع و نشر “شرق آزاد” دستگاه اجرائیه ریاست جمهوری تاجیکستان انتصاب شد.

مارس 30, 2016 14:32, 927 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش

Muso-iba-bo-habarnigori-televizioni-SMM-24.03.2023امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با خبرنگار تلویزیون سازمان ملل مصاحبه انجام دادند
Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Emomal-Ra-mon-dar-chorabinii-kanorii-Haritai-ro-baroi-soli-2025سخنرانی امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم کناری “نقشه راه برای سال 2025: سال بین المللی حفظ یخچال های طبیعی”
Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Emomal-Ra-mon-dar-chorabinii-kanorii-Haritai-ro-baroi-soli-2025-1امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم کناری “نقشه راه 2025: سال بین المللی حفظ یخچال های طبیعی” شرکت و سخنرانی کردند
Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Emomal-Ra-mon-dar-chorabinii-kanor-امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم کناریی “تبدیل نهادهای اقتصادی جهانی به نفع عموم: دعوت برای بیدارشوی توسط کمیسیون جهانی اقتصاد آب” شرکت کردند
Peshvoi-millat-Emomal-Ra-mon-bo-Raisi-i-losiyai-77-umi-Ma-mai-Umumii-Sozmoni-Milali-Mutta-id-CHaba-Koroshi-mulo-ot-namudandپیشوای ملت، امامعلی رحمان با چابا کروشی، رئیس 77-مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرند
سخنرانی امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم افتتاحیه کنفرانس سازمان ملل در مورد بررسی میان مدت اهداف دهه اقدام بین المللی “آب برای توسعه پایدار، 2018-2028”
امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در کنفرانس سازمان ملل در مورد بررسی میان مدت اهداف دهه اقدام بین المللی “آب برای توسعه پایدار، 2018-2028” شرکت و سخنرانی کردند
Ishtirok-dar-chorabinii-kanorii-kor-zeri-unvoni-Ob-moro-mutta-id-mesozad-22.03.2023امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم “آب ما را متحد می کند” شرکت و سخنرانی کردند
Mulo-ot-bo-Podsho-i-Niderland-Villem-Aleksandr-22.03.2023امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با ویلم الکساندر، پادشاه هلند دیدار و گفتگو کردند
2023-03-21un_05سخنرانی امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم “آب و نوروز – دو منبع حیات بشر” در چارچوب کنفرانس آب سازمان ملل متحد-2023
Ishtirok-dar-chorabinii-Ob-va-Navr-z-du-sarchashmai-ayoti-bashar-امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم “آب و نوروز – دو منبع حیات بشر” در چارچوب کنفرانس آب سازمان ملل-2023 شرکت و از نمایشگاه صنایع دستی مردمی بازدید کردند
Zaminlarzaزمین لرزه ای تاجیکستان را لرزاند