ملاقات و مذاکرات سطح عالی جمهوری تاجیکستان و دولت کویت

می 16, 2016 10:35, 285 بازدید ها
????????????????????????????????????

ملاقات و مذاکرات سطح عالی تاجیکستان و کویت نیمه دویم روز در تالار بزرگ دیوان امر برگزار گردید .

ضمن ملاقات صمیمی و دوستانه امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با شیخ صباح احمد جابر الصباح، امیر دولت کویت  و ولیعهد شیخ نواف احمد الصباح طیف گسترده ای از مسائل مربوط به توسعه و گسترش همکاری بین دو کشور مورد بحث قرار گرفت.

پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در آغاز مذاکرات دوجانبه اظهار داشت که: “هدف از تلاش های ما در سمت تقویت رابطه‌های سیاسی  پیش از همه گذشتن به مرحله جدید مناسبت‌های دوستانه و همکاری‌های متقابلاً سودمند در بخش های مختلف می باشد”.

ضمن صحبت سازنده و دوستانه  تاکید کرده شد که تبادل منتظم بازدید‌ها و تماس‌های دائمی در سطح عالی و بلند عامل مهم تقویت همکاری‌های تاجیکستان و کویت  در زمینه های گوناگن است .

در مذاکرات همچنین دایر به رشد و  توسعه همکاری سازنده در بخش های تجارت و  اقتصاد و سرمایه‌گذاری،  اشتراک در تطبیق لایحه‌های انرژی، حمل و نقل و زیربنایی مورد بررسی قرار داده شد .

در مورد  تقویت مناسبت‌های بین پارلمانی و زمینه‌های قراردادی و  حقوقی مناسبت‌های دو دولت نیز تبادل نظر صورت گرفت و  جانب تاجیکستان علاقه مندی خود را برای جذب بیش‌تر سرمایه گذاری کویت در ‌بخش‌های گوناگون اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان تاکید نمود .

توسعه رابطه‌ها در بخش های ورزش و  جوانان و گردیشگری، علم و  معارف، فرهنگ و  دیگر ‌بخش‌های اجتماعی دو کشور عامل مهم تحکیم زمینه‌های اجتماعی دوستی  و  برادری بین مردمان تاجیکستان و کویت ارزیابی گردید .

در مذاکرات همچنین دیگر مسائل مهم مربوط به همکاری دوجانبه و چند جانبه تاجیکستان و کویت و مسائل منطقه ای و  جهانی مورد بررسی قرار داده شدند .

پس از انجام  ملاقات و  مذاکرات حصوصی سران دولت‌ها و هیئت‌های های دو  کشور در حضور امام‌علی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان و  شیخ صباح احمد جابر الصباح، امیر دولت کویت  مراسم امضای سند‌های جدید همکاری برگزار شد .

برای تحکیم و  توسعه همکاری میان تاجیکستان و کویت شش سند به امضا رسید:

پروتکل در  باره  برگزار نمودن مشاوره ها  میان وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان و وزارت امور خارجه کویت؛

توافقنامه میان حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت کویت در مورد همکاری در زمینه امنیت؛

یادداشت تفاهم همکاری در زمینه آموزش و پژوهش میان جمهوری تاجیکستان و کشور کویت ؛

توافقنامه میان حکومت جمهوری تاجیکستان و دولت کویت در مورد  ارتباط هوای؛

یاداشت تفاهم  میان حکومت  جمهوری تاجیکستان و دولت کویت در مورد همکاری در بخش کشاورزی؛

یادداشت تفاهم میان  حکومت جمهوری تاجیکستان و صندوق کویت برای توسعه اقتصادی عرب .

لازم به ذکر است  که چارچوب قانونی روابط تاجیکستان و کویت شامل 11 سند  همکاری بود  و امروز آن به 17 اسناد رسید.

می 16, 2016 10:35, 285 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش

Muso-iba-bo-habarnigori-televizioni-SMM-24.03.2023امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با خبرنگار تلویزیون سازمان ملل مصاحبه انجام دادند
Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Emomal-Ra-mon-dar-chorabinii-kanorii-Haritai-ro-baroi-soli-2025سخنرانی امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم کناری “نقشه راه برای سال 2025: سال بین المللی حفظ یخچال های طبیعی”
Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Emomal-Ra-mon-dar-chorabinii-kanorii-Haritai-ro-baroi-soli-2025-1امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم کناری “نقشه راه 2025: سال بین المللی حفظ یخچال های طبیعی” شرکت و سخنرانی کردند
Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Emomal-Ra-mon-dar-chorabinii-kanor-امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم کناریی “تبدیل نهادهای اقتصادی جهانی به نفع عموم: دعوت برای بیدارشوی توسط کمیسیون جهانی اقتصاد آب” شرکت کردند
Peshvoi-millat-Emomal-Ra-mon-bo-Raisi-i-losiyai-77-umi-Ma-mai-Umumii-Sozmoni-Milali-Mutta-id-CHaba-Koroshi-mulo-ot-namudandپیشوای ملت، امامعلی رحمان با چابا کروشی، رئیس 77-مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرند
سخنرانی امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم افتتاحیه کنفرانس سازمان ملل در مورد بررسی میان مدت اهداف دهه اقدام بین المللی “آب برای توسعه پایدار، 2018-2028”
امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در کنفرانس سازمان ملل در مورد بررسی میان مدت اهداف دهه اقدام بین المللی “آب برای توسعه پایدار، 2018-2028” شرکت و سخنرانی کردند
Ishtirok-dar-chorabinii-kanorii-kor-zeri-unvoni-Ob-moro-mutta-id-mesozad-22.03.2023امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم “آب ما را متحد می کند” شرکت و سخنرانی کردند
Mulo-ot-bo-Podsho-i-Niderland-Villem-Aleksandr-22.03.2023امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با ویلم الکساندر، پادشاه هلند دیدار و گفتگو کردند
2023-03-21un_05سخنرانی امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم “آب و نوروز – دو منبع حیات بشر” در چارچوب کنفرانس آب سازمان ملل متحد-2023
Ishtirok-dar-chorabinii-Ob-va-Navr-z-du-sarchashmai-ayoti-bashar-امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم “آب و نوروز – دو منبع حیات بشر” در چارچوب کنفرانس آب سازمان ملل-2023 شرکت و از نمایشگاه صنایع دستی مردمی بازدید کردند
Zaminlarzaزمین لرزه ای تاجیکستان را لرزاند