بیانیه ساکنان شهر وحدت به خائنان ملت

سپتامبر 19, 2018 09:37, 6,018 بازدید ها

اخبار مرتبط

Novyj-risunok-51

ساکنان شهر وحدت با نشر بیانیه ای تاکید کردند، نشر بیانیه چند تن از اعضای سازمان مردم‌فریب تروریستی و افراطگرای حزب نهضت اسلامی در روز تجلیل استقلالیت دولتی تاجیکستان طبع کل ساکنان کشور را آشفته کرد.

آنها باز از شیوه دیرین خود استفاده کرده، مردم تاجیک را مجددا به دام خود کشیده، زندگی آباد هم‌وطنان ما را ناآرام کردنی هستند.

خوشبختانه، امروز مردم تاجیک روزهای سخت جنگ خانمانسوز شهروندی را، که با عیب “وطنداران وطن‌فروش” اتفاق افتاده بود، فراموش نکرده‌اند و خوب می‌دانند، که خیرخواه و دلسوزشان کیست.

با عیب همین “وطن‌دوستان استقلالیتشناس”، که در اصل ذره‌ای به وطن مهر و محبت ندارند و استقلالیت را هرزه‌گوی بیش نمی‌دانند، ملت و وطن عزیز و محبوبمان تقریبا به نابودی می‌رسید.

آنها صاحب‌استقلالی را در بدنام‌کنی راهبران و از آنها طلب کردن استعفا دیده، خود را دلسوز وطن و مردمپرور اعلام داشته، مردم را به نفض قانون و  بی‌ثباتی دعوت می‌نمودند، که پیامد آن به جنگ شهروندی آورده رسانید.

با عیب همین “وطن‌خواهان و  حامیان استقلالیت” کشورمان آغوشته خون گردید. هزاران بی‌گناه کشته شده و اقتصاد کشورمان خراب و دستگاه دولتداری امان فلج گردید.

شکر آفریدگار، که عاقبت پس از پنج سال دهشت جنگ و سرسانی و سرگردانی ها در کشور تاجیک بخت و سعادت و صلح و ثبات حکمران گردید، که این دستاوردها برای کل مردم از جانشان هم عزیزتر است!

بختاور و صلح‌آورشان محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان می‌باشند، که از روی احترام و اخلاص بی‌پایان و ارج‌‌گذاری برای زحمت و جان‌نثاری هایشان در حفظ ملت و دولت بنیان‌گذار صلح و وحدت ملی-پیشوای ملّت نام می‌برند.

اگر این “وطن‌خواهان و  حامیان استقلالیت” واقعا ملتدوست و وطن‌پرور می‌بودند، با نظرداشت رعایه معرفت بلند گذشتگانمان در یک کشور بیگانه باز زبان به بدنام‌کنی هم‌وطنان خویش نمی‌گشادند.

بدون ‌شک، آنها باز قصد پیاده کردن طرح‌های  نوبتی خود را دارند، که این نقشه‌های در همکاری با دشمنان خارجی ملت و کشورمان طرحریزیشده به ملت و وطن به جز بدبختی چیزی نمی‌اورند.

اما ما ساکنان شهر وحدت، بخصوص، فعالان شهر به این هم‌وطنان بیگانه‌پرستمان قاطانه اظهار می‌داریم، که دیگر کسی به هرزه‌های شما گوش نمی‌دهد.

هر یک ما کاخ صلح و آسایشتگی و وحدت سراسری ملتمان را، که معمارش پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان است، با تمام هستی اعتراف نموده، در حفظ آن هستی خویش را می‌بخشیم.

از شما، هرزه‌گویان عقلباخته دعوت به عمل می‌‌آوریم، که به اعمال ننگین خویش خاتمه بخشیده و نسبت به وطن و ملت خویش خیرخواه باشید، تا محبت ملت و آمرزش خداوند نصیبتان باشد!

سپتامبر 19, 2018 09:37, 6,018 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش

Bobochon-Gafurov-1سمپوزیوم علمی بین المللی امروز در شهر دوشنبه به مناسبت یکصد و پانزدهمین سالگرد آکادمیک باباجان غفوروف برگزار می شود
Gulnora-Hasanzoda-1نماینده تاجیکستان در یکصد و چهاردهمین نشست شورای سازمان بین المللی مهاجرت شرکت کرد
Zaminlarzaدر تاجیکستان زمین لرزه رخ داد
Sel-dar-Panchدر ناحیه پنج، سیل به 6 ساختمان مسکونی و 74 قطعه زمین خسارت وارد کرد
Orhusنشست سالانه مراکز آرهوس امروز در دوشنبه برگزار شد
Rahim-Saidzodaتاجیکستان و بلاروس همکاری را در زمینه آموزش متخصصان واجد شرایط در زمینه آموزش تقویت می دهند
Vohuriii-AHDهمکاری بین آژانس خدمات دولتی تاجیکستان و بنیاد هانس سیدل در آسیای مرکزی تقویت می یابد
Agentii-omor-3هیئت تاجیکستان در کنفرانس سطح بالا در مورد تجدید سیستم آماری در لتونی شرکت دارد
Hajriddin-Usmonzoda-1نماینده تاجیکستان در سومین همایش مراکز فکری “چین – آسیای میانه” شرکت کرد
-Abdullozodaوزیر بهداشت و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان در چند نشست عالی سازمان ملل در مورد مسائل بهداشتی شرکت کرد
sul-در دوشنبه اقدام بین المللی “صلح برای همه” برگزار می شود
zaminlarzaامروز در تاجیکستان زمین لرزه رخ داد