آژانس آب و هوا‌شناسی تاجیکستان: امروز در تاجیکستان باران می بارد

ژانویه 8, 2019 08:15, 423 بازدید ها

اخبار مرتبط

Havo-16

آژانس آب و هوا‌شناسی تاجیکستان اعلام کرد: امروز در جمهوری تاجیکستان هوا تغییریابنده شده، باریدن باران در نظر است.

به گزارش خاور به نقل از آژانس آب و هوا‌شناسی تاجیکستان، در استان بدخشان باریدن برف در نظر بوده، هوا در غرب این استان شب 2-7، روز روزانه -4+1 درجه و در شرق استان شب 18-23 و روزانه 3-8 درجه سرد می‌شود.

در استان سغد باران باریده، حرارت هوا در وادیها شب -1+4 و روز 5-10 درجه گرم شده، در کوه ها حرارت شب 6-11 و روزانه-4+1 درجه سرد می‌شود.

در استان ختلان نیز باریدن باران در نظر است. حرارت در وادی ها شب 2-7 و روز 7-12 درجه گرم شده، در کوه ها شب 0-5 و روز 1-6 درجه گرم می‌شود.

در شهر و نواحی حومه دوشنبه باران می‌بارد. هوا در وادیها شب و روز 3-8 درجه گرم می‌شود.

در شهر دوشنبه باران باریده، هوا شب 4-6 و روز 6-8 درجه گرم می‌شود.

ژانویه 8, 2019 08:15, 423 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش