سازمان بهداشت جهانی تاجیکستان را کشور عاری از مالاریا اعلام کرد

مارس 29, 2023 14:10, 1,071 بازدید ها
Tochikiston-Dushanbe-havo2

دوشنبه، 29.03.2023 /”خاور”/. امروز سازمان بهداشت جهانی (WHO) اعلام کرد که جمهوری تاجیکستان در فهرست 42 کشوری که در برابر مالاریا پیروز شده اند، قرار گرفت.
سازمان بهداشت جهانی برای تاجیکستان و آذربایجان گواهینامه از بین بردن مالاریا در قلمرو خود را تسلیم کرد.
این در حالی است که از سال 2015 تاکنون هیچ مورد مالاریا در جمهوری تاجیکستان ثبت نشده است.
در ارتباط با صدور گواهینامه تاجیکستان به عنوان “کشور عاری از مالاریا” از 17 الی 26 اکتبر سال 2022 هیئت دفتر منطقه ای سازمان بهداشت جهانی از تاجیکستان بازدید کرده بود.

مارس 29, 2023 14:10, 1,071 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش