تاجیکستان در آستانه جشن های ملی و دولتی

آوریل 8, 2016 14:33, 1,612 بازدید ها
????????????????????????????????????

در نشست مشترک حکومت جمهوری تاجیکستان و کمیته تدارکات تجلیل 25- سالگی عید استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان که تحت ریاست بنیانگذار صلح و وحدت ملی- پیشوای ملت، رئیس جمهوری تاجیکستان، رئیس حکومت کشور محترم امامعلی رحمان برگزار شد، جریان اجرای بودجه دولتی جمهوری در دوام سه ماه اول سال جاری، اجرای مصوبه حکومت جمهوری تاجیکستان از 31 ژانویه سال 2015”در باره تجلیل 25- سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان“، مصوبه حکومت جمهوری از 19 دسامبر سال 2015”در باره برگزاری طنطنه‌های جمهوریوی جشن روز وحدت ملی و 25- سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان“، جریان اجرای تدابیر آمادگی به گذاشتن سنگ کلنگ لایحه منطقه ای انتقال برق موسوم به “CASA-1000” مورد بررسی قرار داده شد.

بر اساس گزارش عبدالسّلام قربانیان، وزیر دارای جمهوری تاجیکستان معلوم گردید که در سه ماه اول سال 2016 قسم درامد 93.5 درصد اجرا شده، 4.3 میلیارد سامانی به بودجه وارد شده است. سرور دولت امامعلی رحمان راهبران وزارت و اداره‌های حکومت و مؤسسه‌های دولتی را موظف کرد که برای اجرای کامل قسم درامد بودجه و دیگر پرداخت ها تدابیر مهم اندیشند.

رئیس خمهور کشورمان امامعلی رحمان وابسته به آمادگی به تجلیل عیدهای بزرگ دولتی گزارش قاهر رسولزاده، نخست وزیر و دیگر مسئولین را شنید.

تاکید گردید که در چارچوب جشن بزرگ ملی برای مردم کشور در مجموع با هدف رشد عرصه صنایع در سال جشنی 161 کارخانه صنعتی با بیش از ده هزار اشتغال جدید مورد بهره برداری قرار می‌گیرند. درمورد اجرای تدابیر آمادگی به گذاشتن سنگ کلنگ بنیاد لایحه منطقه ای انتقال نیروی برق موسوم به “CASA-1000” گزارش عثمانعلی عثمان زاده، وزیر انرژی و ذخایر آب جمهوری شنیده شد.

در خاتمه پیشوای ملت امامعلی رحمان به اعضای کمیته تدارکات و دیگر مسئولین دستور داد که برای تطبیق طرح تدابیر بخشیده به سنه‌های مهم تاریخی 25- سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و جشن روز وحدت ملی تدبیرها اندیشده، جهت تأمین اجرای سریع آن در سراسر کشور تشکیل رهپیمای های مردمی را در سطح بالا برگزار کنند.

آوریل 8, 2016 14:33, 1,612 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش

Muso-iba-bo-habarnigori-televizioni-SMM-24.03.2023امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با خبرنگار تلویزیون سازمان ملل مصاحبه انجام دادند
Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Emomal-Ra-mon-dar-chorabinii-kanorii-Haritai-ro-baroi-soli-2025سخنرانی امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم کناری “نقشه راه برای سال 2025: سال بین المللی حفظ یخچال های طبیعی”
Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Emomal-Ra-mon-dar-chorabinii-kanorii-Haritai-ro-baroi-soli-2025-1امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم کناری “نقشه راه 2025: سال بین المللی حفظ یخچال های طبیعی” شرکت و سخنرانی کردند
Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Emomal-Ra-mon-dar-chorabinii-kanor-امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم کناریی “تبدیل نهادهای اقتصادی جهانی به نفع عموم: دعوت برای بیدارشوی توسط کمیسیون جهانی اقتصاد آب” شرکت کردند
Peshvoi-millat-Emomal-Ra-mon-bo-Raisi-i-losiyai-77-umi-Ma-mai-Umumii-Sozmoni-Milali-Mutta-id-CHaba-Koroshi-mulo-ot-namudandپیشوای ملت، امامعلی رحمان با چابا کروشی، رئیس 77-مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرند
سخنرانی امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم افتتاحیه کنفرانس سازمان ملل در مورد بررسی میان مدت اهداف دهه اقدام بین المللی “آب برای توسعه پایدار، 2018-2028”
امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در کنفرانس سازمان ملل در مورد بررسی میان مدت اهداف دهه اقدام بین المللی “آب برای توسعه پایدار، 2018-2028” شرکت و سخنرانی کردند
Ishtirok-dar-chorabinii-kanorii-kor-zeri-unvoni-Ob-moro-mutta-id-mesozad-22.03.2023امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم “آب ما را متحد می کند” شرکت و سخنرانی کردند
Mulo-ot-bo-Podsho-i-Niderland-Villem-Aleksandr-22.03.2023امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با ویلم الکساندر، پادشاه هلند دیدار و گفتگو کردند
2023-03-21un_05سخنرانی امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم “آب و نوروز – دو منبع حیات بشر” در چارچوب کنفرانس آب سازمان ملل متحد-2023
Ishtirok-dar-chorabinii-Ob-va-Navr-z-du-sarchashmai-ayoti-bashar-امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم “آب و نوروز – دو منبع حیات بشر” در چارچوب کنفرانس آب سازمان ملل-2023 شرکت و از نمایشگاه صنایع دستی مردمی بازدید کردند
Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Emomal-Ra-mon-bo-Dabiri-kulli-Sozmoni-Milali-Mutta-id-Antoniu-Guterrish-mulo-ot-namudandامامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کردند