امضای اسناد جدید همکاری میان تاجیکستان و ازبکستان

آگوست 17, 2018 15:20, 119 بازدید ها
42279949170_e37fd8a462_z5

پس از انجام ملاقات و مذاکرات سطح عالی در حضور و با اشتراک سران کشورها محترم امامعلی رحمان و محترم شوکت میرضیایف مراسم امضای اسناد جدید همکاری برگزار شد که در آن 26 سند به امضا رسید.

امامعلی رحمان و شوکت میرضیایف اظهارات مشترک و عهدنامه در مورد شریکی استراتژی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان امضا کردند.

سپس در حضور سران کشورها اسناد زیر امضا شد:

 • موافقتنامه در مورد همکاری بین فدراسیون اتحادیه اتحادیه کارگری مستقل تاجیکستان و

فدراسیون اتحادیه کارگری ازبکستان؛

 • یادداشت تفاهم همکاری میان کمیته تلویزیون و رادیو وابسته حکومت جمهوری تاجیکستان و

شرکت ملی تلویزیون و رادیو جمهوری ازبکستان در عرصه تلویزیون و رادیو؛

 • موافقتنامه در مورد همکاری بین آژانس ملی اطلاعاتی تاجیکستان “خاور” و آژانس ملی

اطلاعاتی ازبکستان “ازه”؛

 • موافقتنامه بین مقامات اجرائیه حاکمیت دولتی استان ختلان جمهوری تاجیکستان و حکومت استان

سرخندریای جمهوری ازبکستان در مورد همکاری تجاری-اقتصادی، علمی- تکنیکی و فرهنگی-بشردوستانه؛

 • موافقتنامه بین مقامات اجرائیه حاکمیت دولتی استان سغد جمهوری تاجیکستان و حکومت استان

سمرقند جمهوری ازبکستان در مورد همکاری تجاری و اقتصادی، علمی و تکنیکی و بشردوستانه و فرهنگی؛

 • موافقتنامه بین فرهنگستان علوم جمهوری تاجیکستان و فرهنگستان علوم جمهوری ازبکستان در

مورد همکاری علمی و تکنیکی؛

 • یادداشت تفاهم در مورد همکاری بین کمیته دین، تنظیم عنعنه‌ و جشن و مراسم وابسته حکومت

جمهوری تاجیکستان و کمیته در امور دین وابسته دیوان وزیران جمهوری ازبکستان؛

 • موافقتنامه در مورد همکاری در عرصه قرنطینه گیاهی بین کمیته امنیت تغذیه وابسته حکومت

جمهوری تاجیکستان و بازرسی دولتی قرنطینه گیاهی وابسته دیوان وزیران جمهوری ازبکستان؛

 • موافقتنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری ازبکستان در مورد همکاری

در عرصه فرهنگ و صنعت و نقشه تدابیر برای سالهای 2018-2020؛

 • موافقتنامه بین وزارت دادگستری جمهوری تاجیکستان و وزارت دادگستری جمهوری ازبکستان

در مورد همکاری در عرصه دادگستری؛

 • یادداشت تفاهم بین کمیته کار با جوانان و ورزش وابسته حکومت جمهوری تاجیکستان و شورای

مرکزی اتحادیه جوانان ازبکستان؛

 • موافقتنامه بین آژانس خدمت دولتی وابسته رئیس جمهوری تاجیکستان و آکادمی مدیریت دولتی

وابسته جمهوری ازبکستان در مورد همکاری در زمینه تحصیل خدمتچیان دولتی؛

 • موافقتنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری ازبکستان در مورد همکاری

در عرصه نقشه سازی، زمینسازی، کاداستر و مشاهده فاصله ای زمین؛

 • موافقتنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری ازبکستان مورد همکاری

نظامی و تکنیکی؛

 • موافقتنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری ازبکستان در مورد اعتراف

متقابله اسناد نمونه ای دولتی در مورد تحصیلات؛

 • موافقتنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری ازبکستان در مورد همکاری

در عرصه تکمیل اختصاص اساتید و بازآموزی کارمندان عرصه معارف؛

 • موافقتنامه همکاری در مورد وصل و نصب تکنیک کشاورزی بین کارخانجات واحد دولتی

“کارگاه ماشینسازی” وزارت صنایع و تکنولوژی های جدید جمهوری تاجیکستان و جمعیت سههامی “ازآگراتیخصنایعخالدینگ”؛

 • پروتکل در مورد تبادل یادداشتها در خصوص تصدیق قرارداد در مورد قطعات علی‌حده مرز

دولتی تاجیکستان و ازبکستان؛

 • موافقتنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری ازبکستان در مورد پیشنهاد

متقابله منطقه زمین برای جایگزین کردن سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری ازبکستان و سفارت جمهوری ازبکستان در جمهوری تاجیکستان؛

 • پروتکل در مورد وارد نمودن علاوه به موافقتنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت

جمهوری ازبکستان در مورد گذرگاه های مرز دولتی از 12 فوریه سال 2002؛

 • یادداشت تفاهم در مورد همکاری میان جمعیت دوستی و روابط فرهنگی تاجیکستان و کمیته

مناسبات بین ملتها و روابط دوستانه با کشورهای خارجی وابسته دیوان وزیران جمهوری ازبکستان؛

 • موافقتنامه در مورد همکاری بین آژانس استانداردیزاتسیا، مترولوژی، سیرتیفیکات و ناظرات

تجارت وابسته حکومت جمهوری تاجیکستان و آژانس استانداردیزاتسیا، مترولوژی، سیرتیفیکاتسی جمهوری ازبکستان؛

 • موافقتنامه بین سراراده گیولوژی وابسته حکومت جمهوری تاجیکستان و کمیته دولتی جمهوری

ازبکستان در مورد گیولوژی و ذخایر معدنی برای گذرانیدن امور اکتشافی و گیولوژی در میادین نزدمرزی؛

 • یادداشت تفاهم در مورد همکاری در عرصه سیاست ضد انحصاری و حفط حقوق

استعمالکنندگان بین خدمات ضدانحصاری وابسته حکومت جمهوری تاجیکستان و کمیته دولتی جمهوری ازبکستان در مورد مساعدت به کارخانجات خصوصی‌گردانیدشده و توسعه رقابت؛

پس از انجام مراسم امضای اسناد سران کشورها محترم امامعلی رحمان و شوکت میرضیایف برای خبرنگاران نشست مطبوعاتی آراسته، نتایج ملاقات سطح عالی را برای تحکیم و توسعه مناسبات دوستی، برادری، همجواری و همکاری نیک و نظررس ارزیابی نمودند.

آگوست 17, 2018 15:20, 119 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش

IMG_2595مراسم امضای اسناد همکاری جدید بین تاجیکستان و چین و کنفرانس مطبوعاتی
پیشوای ملت، امامعلی رحمان، با بالاترین نشان جمهوری خلق چین – نشان “دوستی” تقدیر شدند
Emomali-Rahmon-va-Si-CHinpin-1دیدار و مذاکرات سطح بالا بین تاجیکستان و چین
Peshvoi-millat-Emomal-Ra-mon-Dabiri-kulli-Sozmoni-Milali-Mutta-id-Antoniu-Guterrishro-ba-uzur-paziruftandپیشوای ملت، امامعلی رحمان با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کردند
Emomali-Rahmon1-1نشر مصاحبه امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در رسانه های رسمی چین
Emomali-Rahmon-dar-chalasai-SHSH-Ostonaامامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در نشست شورای سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای شرکت کردند
Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Emomal-Ra-mon-bo-Prezidenti-um-urii-azo-iston-osim-ZHomart-Tokaev-mulo-ot-namudandامامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با قاسم جومارت توقایف، رئیس جمهور جمهوری قزاقستان دیدار و گفتگو کردند
Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Emomal-Ra-mon-bo-safari-kor-ba-sha-ri-Ostonai-um-urii-azo-iston-vorid-shudandامامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با سفر کاری وارد شهر آستانه جمهوری قزاقستان شدند
vizit-1-Emomali-Rahmon-vizit-safarسفر کاری امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان به جمهوری قزاقستان
Marosimi-imzoi-sanad-oi-navi-amkorii-To-ikistonu-Pokiston-va-nishasti-matbuot-مراسم امضای اسناد همکاری جدید بین تاجیکستان و پاکستان و کنفرانس مطبوعاتی
Mulo-otu-muzokiroti-sat-i-olii-To-ikistonu-Pokistonملاقات و مذاکرات سطح بالا بین تاجیکستان و پاکستان
Safari-rasmii-Sarvaziri-um-urii-Islomii-Pokiston-SHa-boz-SHarif-ba-um-urii-To-ikiston-o-oz-shudسفر رسمی شهباز شریف، نخست وزیر جمهوری اسلامی پاکستان به جمهوری تاجیکستان آغاز شد