پیام تبریک رئیس جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به مناسبت روز پرچم دولتی

نوامبر 23, 2018 08:00, 1,717 بازدید ها

اخبار مرتبط

Kasri-millat-e1536126687999

هم‌وطنان عزیز!

هر سال بیست و چهارم نوامبر در کشور صاحب‌استقلال ما روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان جشن گرفته می‌شود.

به افتخار این جشن فرخنده تمامی شما را صمیمانه تبریک گفته، آرزومند آن هستم، که پرچم دولتی ما در فضای آرام و آسوده کشور همیشه راهنما و راهگشای مردم شرفمندمان به سوی آینده نیک و آسوده باشد.

روز پرچم دولتی امسال در روزهای مورد بهره برداری قرار دادن نخستین تروبین نیروگاه برق آبی “راغون”، یعنی رویداد واقعا تاریخی در زندگی مردم تاجیکستان تجلیل می‌گردد.

ساکنان زحمتقرین و سازنده ما به این دستاورد بزرگ تحت پرچم پرافشان دولت صاحب‌استقلالمان نایل گردیدند و این انشائات بزرگ قرن را با درک بلند مسئولیت وطنداری و امید به فردای باز هم آباد و پیشرفته وطن عزیزمان بنیاد می گردد.

پرچم از روز تصویب آن در ردیف نشان دولتی و سرود ملی به صفت رمز دولت صاحب‌اختیار تاجیکان به ثروت مقدس معنوی جامعه ما تبدیل یافته، خرد و بزرگ به آن با محبت و صداقت نسبت به وطن و دولت ملی خود ارج می‌گذارند.

احترام به پرچم دولتی افاده احساس محبت و صداقت هر یک فرد وطن نسبت به دولتداری ملی بوده، مردم شریف تاجیکستان زیر لوای دولت خود در همه عرصه‌ها صداقتمندانه زحمت می‌کشند.

ملت تاجیک از زمان های خیلی قدیم تا دوران جدید به سنت پرچمداری ارج می‌گذارد و این عمل را بهترین نشانه هویت ملی و ننگ و ناموس وطنداری می‌شمارد.

آیین پرچمداری ما به صفت پیوندگر نسلها عمر جاودانی دارد و با خصوصیات خاص خود یکی از عوامل مهمترین اتحاد و سرجمعی ملت تاجیک و وحدت و همدیگرفهمی ساکنان کشور می‌باشد.

در زمان صاحب‌استقلالی پرافشان گردیدن بلندترین پرچم دولتی در پایتخت کشورمان – شهر دوشنبه ادامه‌ سنت قدیمه پرچمداری ملتمان دانسته می‌شود.

همزمان، برافراخته شدن پرچم دولتی در مرکز ولایات و شهر و نواحی کشور از تحکیم هویت ملی، ارج‌‌گذاری به رمزها و ارزشهای ملی و آیین و سنن دولتداری ملتمان در گوشه و اکناف گوناگون کشورمان شهادت می‌دهد.

هر ساکن کشور با احترام پرچم دولت خود احساس وطنداری و وطن‌دوستی، خودشناسی و خودآگاهی ملی و فرهنگ‌ساز و صاحب تمدن بودن ملت خویش را ثابت می‌کند. زیرا در آن روح نیاگان نیکنام، دلیری و متانت و آرزو و آمال مردم کهن‌بنیاد ما انعکاس شده‌اند.

واقعا، پرچم در زمان صاحب‌استقلالی توانست، که وحدت، حس بلند ملی، ننگ و ناموس وطنداری، انساندوستی و فرهنسالاری و تلاش سازندگی مردم سربلند تاجیک را تجسم نماید و آرمان و آرزوهای دیرین ملتمان را دوباره زنده کرد.

ما باید پرچم دولتی را مثل اجداد خود همچون رمز جاودانی دولتداری ملی حفظ کنیم، روح و جان خود را با آن پیوند سازیم و در همه حالت برای حفظ منافع دولت و ملت خویش تحت این لوای ظفر سرجمع باشیم.

اطمینان دارم، که مردم باننگ و ناموس تاجیک با عزم و تلاش سازنده و با پرافشانی پرچم دولت صاحب‌استقلال خود در آینده نیز برای به یک کشور پیشرفته تبدیل دادن تاجیکستان محبوبمان نقش ارزنده خود را می‌گذارند.

بار دیگر روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان را به تمام هم‌وطنانمان صمیمانه تبریک می‌گویم، به خاندان هر تاجیک اقبال و سعادت، فیض و برکت و به کشور محبوبمان صلح و وحدت جاودانی ملی آرزو می‌نمایم!

نوامبر 23, 2018 08:00, 1,717 بازدید ها

دیگر خبرهای این بخش

Muso-iba-bo-habarnigori-televizioni-SMM-24.03.2023امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با خبرنگار تلویزیون سازمان ملل مصاحبه انجام دادند
Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Emomal-Ra-mon-dar-chorabinii-kanorii-Haritai-ro-baroi-soli-2025سخنرانی امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم کناری “نقشه راه برای سال 2025: سال بین المللی حفظ یخچال های طبیعی”
Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Emomal-Ra-mon-dar-chorabinii-kanorii-Haritai-ro-baroi-soli-2025-1امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم کناری “نقشه راه 2025: سال بین المللی حفظ یخچال های طبیعی” شرکت و سخنرانی کردند
Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Emomal-Ra-mon-dar-chorabinii-kanor-امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم کناریی “تبدیل نهادهای اقتصادی جهانی به نفع عموم: دعوت برای بیدارشوی توسط کمیسیون جهانی اقتصاد آب” شرکت کردند
Peshvoi-millat-Emomal-Ra-mon-bo-Raisi-i-losiyai-77-umi-Ma-mai-Umumii-Sozmoni-Milali-Mutta-id-CHaba-Koroshi-mulo-ot-namudandپیشوای ملت، امامعلی رحمان با چابا کروشی، رئیس 77-مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرند
سخنرانی امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم افتتاحیه کنفرانس سازمان ملل در مورد بررسی میان مدت اهداف دهه اقدام بین المللی “آب برای توسعه پایدار، 2018-2028”
امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در کنفرانس سازمان ملل در مورد بررسی میان مدت اهداف دهه اقدام بین المللی “آب برای توسعه پایدار، 2018-2028” شرکت و سخنرانی کردند
Ishtirok-dar-chorabinii-kanorii-kor-zeri-unvoni-Ob-moro-mutta-id-mesozad-22.03.2023امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم “آب ما را متحد می کند” شرکت و سخنرانی کردند
Mulo-ot-bo-Podsho-i-Niderland-Villem-Aleksandr-22.03.2023امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با ویلم الکساندر، پادشاه هلند دیدار و گفتگو کردند
2023-03-21un_05سخنرانی امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم “آب و نوروز – دو منبع حیات بشر” در چارچوب کنفرانس آب سازمان ملل متحد-2023
Ishtirok-dar-chorabinii-Ob-va-Navr-z-du-sarchashmai-ayoti-bashar-امامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در مراسم “آب و نوروز – دو منبع حیات بشر” در چارچوب کنفرانس آب سازمان ملل-2023 شرکت و از نمایشگاه صنایع دستی مردمی بازدید کردند
Prezidenti-um-urii-To-ikiston-Emomal-Ra-mon-bo-Dabiri-kulli-Sozmoni-Milali-Mutta-id-Antoniu-Guterrish-mulo-ot-namudandامامعلی رحمان، رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کردند