БА ТАВАҶҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!

Июнь 12, 2019 10:24

ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД
Комиссияцои муштараки озмуни хариди БахшиАгентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистондар минтақаи Рашт (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: ноцияи Рашт,шацраки Ғарм, кфчаи И.Сомонк-59 тел: 83131-22-4-43) ва ташкилотцои харидор
довталабони салоциятдорро барои иштирок дар озмунцои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонк, ки дар як давр гузаронида мешаванд, д аъват менамоянд:МАТНИ ПУРРА н.Рашт 12.06.2019

Июнь 12, 2019 10:24

Хабарҳои дигари ин бахш